Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig seier for arbeidstakere

Fagforbundets seier i Borgarting lagmannsrett er en viktig seier for alle arbeidstakere. Dommen slår fast at arbeidsgivere ikke kan omgå sine forpliktelser ved å kalle ansatte for konsulenter.

Seier: Fagforbundets leder Mette Nord og 22 omsorgsarbeidere vant en viktig seier i retten denne uka. Foto: Gorm Kallestad, NTB
Seier: Fagforbundets leder Mette Nord og 22 omsorgsarbeidere vant en viktig seier i retten denne uka. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Kan arbeidsgiver selv bestemme om de som arbeider for bedriften skal klassifiseres og behandles som "konsulenter" eller som arbeidstakere?

Spørsmålet er selvsagt helt avgjørende. Ved å betegne arbeidskraften som "konsulenter" og selvstendig næringsdrivende, kan arbeidsgiver sno seg unna en rekke forpliktelser. Arbeiderne blir i praksis løsarbeidere som ender opp med lavere inntekt og langt færre rettigheter enn ansatte/arbeidstakere har.

Dersom arbeidsgivere etter eget forgodtbefinnende får klassifisere ansatte som konsulenter, vil kampen for rettferdig lønn og faglige rettigheter i stor grad ha vært forgjeves. Derfor var Fagforbundets seier over Stendi i Borgarting lagmannsrett så avgjørende viktig.

Som en av saksøkerne, Kim Pilgaard, sa til det til Klassekampen: "Vi kan ikke ha et arbeidsliv der folk ikke har rettigheter og kan bli sagt opp uten grunn." Leder i Fagforbundet, Mette Nord, har kalt rettsprosessen "en av de viktigste arbeidslivsrettssakene i vår tid".

Annonse

Fagforbundet har ført saken i lagmannsretten på vegne av 22 omsorgsarbeidere i tidligere Aleris, nå Stendi. Kjernen i saken er altså at omsorgsarbeiderne mener de reelt sett har vært arbeidstakere. Mens Stendi har hevdet at saksøkerne frivillig var konsulenter på oppdrag.

Tirsdag slo Borgarting lagmannsrett fast at de 22 arbeiderne hele tida har vært arbeidstakere. Stendi ble dermed dømt til å betale 24,1 millioner kroner i erstatning, i tillegg til 17,5 millioner kroner i saksomkostninger. Stendi har en måneds ankefrist.

Mette Nord sier dommen er prinsipielt viktig fordi den stadfester arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret. "Å frita seg selv for arbeidsgiveravgift, helse, miljø, sikkerhet og det ansvaret det er å være arbeidsgiver. Det er ikke sånn man driver tjenester", sier Nord til Klassekampen.

Nå varsler Fagforbundet og saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen rundt 40 lignende søksmål mot Stendi. Og nestleder i Ap, Hadia Tajik, sier til Fagbladet at dersom Ap kommer i regjering, vil Arbeidsmiljøloven bli endret.

Ap-nestlederen viser til at adgangen til midlertidige ansettelser har økt under Høyre-regjeringen."Dersom vi kommer i regjering, kommer vi til å gjøre en rekke lovendringer for å sikre vanlige folk sine arbeidsrettigheter bedre enn i dag", lover Tajik i Fagbladet.

Slike lovendringer bør alle partiene på den rødgrønne sida slutte opp om. Og helse- og omsorgsarbeidere i private bedrifter som ennå ikke har meldt seg inn i Fagforbundet, bør nok gjøre det.

Neste artikkel

Ropstad er ute. Ikke ukulturen