Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig plass i FNs sikkerhetsråd

Plassen i FNs sikkerhetsråd er historisk, og gir Norge en enestående mulighet til å påvirke viktige områder av internasjonal politikk.

FN: Mona Juul kom til New York og FN som ambassadør i fjor, og ble mottatt av  generalsekretær Antonio Guterres. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix
FN: Mona Juul kom til New York og FN som ambassadør i fjor, og ble mottatt av generalsekretær Antonio Guterres. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

For 75 år siden var Norge ett av de 51 landene som var med på å grunnlegge FN og underskrive FN-pakten. De Forente Nasjoner ble som kjent opprettet rett etter andre verdenskrig, ut fra formålet om å hindre framtidige kriger. FN-pakten beskriver hvordan landene skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.

FN er verdens viktigste internasjonale organisasjon. Det institusjonaliserte samarbeidet i FN bør ikke undervurderes, til tross for at "FN-kværna" kan male sakte, både på grunn av interessemotsetninger landene imellom, byråkrati og pengemangel. Det må ikke et bli et argument mot det internasjonale samarbeidet i FN-regi, men et argument for å styrke samarbeidet.

Vårt hjemlige folkehelseinstitutt tar nå til orde for å styrke samarbeidet i FNs helseorganisasjon, WHO. Koronapandemien har tydelig anskueliggjort betydningen av samarbeidet. Viktige oppgaver står i kø også på andre FN-områder, ikke minst når det gjelder å gi folk i utsatte områder mat, vann og grunnleggende trygghet.

Samtidig er det viktig at representanter for de 193 medlemslandene møtes til en institusjonalisert dialog.

Annonse

Etter at Norge i 13 år har drevet med "valgkamp" for å få plass i FNs sikkerhetsråd, ble det altså onsdag kveld klart at over to tredeler av FNs medlemsland stemte for Norges kandidatur. Det er naturlig at Norge har søkt en sentral plass i FN, som i 75 år er blitt definert som «en hjørnestein» i norsk utenrikspolitikk.

Norges FN-ambassadør Mona Juul skal representere Norge i rådet. Norge er valgt inn for årene 2021–22.

«Vi har en unik kompetanse som rådet har bruk for. Som et lite land med en uavhengig stemme, kan Norge være mer kreativ», sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB på tampen av den norske valgkampen.

Det kan utenriksminister Søreide ha rett i, og det er betryggende at hun vektlegger Norges uavhengighet. Uten en selvstendig og uavhengig norsk linje, blir norsk deltakelse i Sikkerhetsrådet overflødig.

Statsminister Erna Solberg (H) har rett i at det å ta plass i Sikkerhetsrådet er «et krevende og viktig ansvar». Journalist Tove Gravdal har nylig utgitt en bok om Norge og Sikkerhetsrådet. Gravdal minner om hvor krevende jobben i Sikkerhetsrådet kan bli for Norge. «Hvis Donald Trump blir gjenvalgt, blir det forferdelig krevende for Norge siden han bryter så til de grader med viktige prinsipper for Norge», sier FN-kjenner Gravdal.

Erna Solberg mener plassen i FNs sikkerhetsråd gir Norge «en unik mulighet til å fremme norsk utenrikspolitikk, og å jobbe for norske interesser og verdier». Norske interesser er viktige, samtidig som FNs hovedformål og innholdet i FN-traktaten må være retningsgivende for Norges rolle i FN.

Neste artikkel

Vi skal styre norsk jernbane – ikke EU