Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig melding fra Bollestad

Landbruksminister Olaug Bollestad krever endringer i erstatningsordningen for svinebønder som får LA-MRSA i svinehuset. Det er et viktig, og riktig, budskap.

Tar affære: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) krever endringer i erstatningsordningen for svineprodusenter med LA-MRSA i svinehuset. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix
Tar affære: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) krever endringer i erstatningsordningen for svineprodusenter med LA-MRSA i svinehuset. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Nationen har i flere artikler satt søkelyset på de store økonomiske belastningene som er påført svineprodusenter som har fått det antibiotikaresistente LA-MRSA-viruset i svinehuset.

Etter et større utbrudd i 2013 og 2014, ble det laget en bekjempelsesstrategi for å utrydde de resistente bakteriene i norsk husdyrhold. Det ble innført et overvåknings- og saneringsprogram. Besetninger med påvist smitte skal slaktes ut, og svinehusene må gjennom en omfattende sanering.

I fjor ble ni besetninger smittet av viruset. Disse svineprodusentene må betale fra flere hundre tusen og opptil 3,5 millioner kroner fra egen lomme, til nytt utstyr og innredning til fjøsene. For noen av dem ble regninga så stor at de risikerte å gå konkurs.

Nå har landbruks- og matminister Olaug Bollestad bedt Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å endre retningslinjene for sanerings- og erstatningsordningene, slik at den økonomiske belastningen reduseres.

Departementet viser til at Landbruksdirektoratet utarbeidet nye retningslinjer i 2017 for å sikre større grad av likebehandling. De nye retningslinjene medførte dessverre uforholdsmessig stor reduksjon i erstatningen på grunn av nedskrivningssatsene for fjøs og innredning, skriver departementet.

Annonse

Bollestad krever derfor at retningslinjene endres, slik at det i større grad tas hensyn til bruksverdien på innredning og utstyr. Hun ber også om at Landbruksdirektoratet tar en ny gjennomgang av sakene som er behandlet etter retningslinjene fastsatt i 2017. Hun har i tillegg bedt Mattilsynet se nærmere på hvor omfattende saneringsplanene for LA-MRSA må være.

Dette er en både viktig og riktig melding fra landbruksministeren. Det er urimelig at enkeltprodusenter skal bli sittende med en stor regning for tiltak som pålegges dem på vegne av folkehelsa.

Det er også i tråd med Stortingets tidligere vedtak. I forbindelse med behandlingen av forrige jordbruksmelding, ba en samlet næringskomité på Stortinget at erstatningssatsene må være på et nivå som sikrer bøndene økonomisk, som er effektive og som ikke gir urimelige avkortinger.

Nedskrivingsreglene som ble lagt til grunn i de påfølgende retningslinjene, førte nettopp til slike urimelige avkortinger. Det er gledelig, men på sin plass, at landbruksministeren nå rydder opp i dette.

Å bekjempe resistente bakterier er viktig av hensyn til både dyrehelse og folkehelse. Skal vi lykkes i bekjempelseskampen, er det helt avgjørende at husdyrprodusentene holdes økonomisk skadesløse.

Neste artikkel

Koronaevaluering på bakrommet