Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig krav fra Sp

Det er på høy tid at Solberg-regjeringa redegjør for Stortinget om strategien for forholdet mellom Norge og EU på energiområdet, slik Sp ber om.

Se helheten: Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, ber regjeringa orientere Stortinget om strategien bak forholdet mellom Norge og EU på energiområdet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Se helheten: Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, ber regjeringa orientere Stortinget om strategien bak forholdet mellom Norge og EU på energiområdet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Hva går Solberg-regjeringas strategi for forholdet mellom Norge og EU på energiområdet egentlig ut på? Det ber parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) svare på. Arnstad ber om en redegjørelse for regjeringas energi-strategi i Stortinget (se side 8 og 9). Det er et godt initiativ.

Hvordan vi forvalter vår vann- og vindkraft er et av de aller viktigste spørsmålene i norsk politikk nå, og bør bli hovedsak i valgkampen fram mot stortingsvalget om to år. Det er mange vektige grunner til det:

Norge er i ferd med å bli en del av EUs energiunion, etter at stortingsflertallet i fjor vedtok EUs energipakke 3 og dermed komme inn under EUs energibyrå Acers regime. Vedtaket innebærer at Norge er på vei inn i EUs energiunion, der kraft skal flyte friest mulig over landegrensene.

Samtidig har Norge ESA på nakken. ESA er kontrollorganet for EØS, og skal sørge for at Efta-landene følger EUs regelverk på EØS-området. I vår fikk Norge en henvendelse fra ESA som i praksis handler om begrensninger i eierskapet til kraftselskapene. Premissene for spørsmålene fra ESA er at bygging og drift av kraftselskaper kommer inn under EUs tjenestedirektiv, og EØS-avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett.

Annonse

Henvendelsen fra ESA er det andre anslaget mot norsk kraft på relativt kort tid. Det forrige kom da ESA angrep hjemfallsretten. Norge vant i EU-domstolen i 2007, fordi all norsk kraft er offentlig eid – og ingen «diskrimineres».

Alle partier, også opposisjonspartier fra Ap til MDG, må flagge sine syn på hvordan norsk kraft skal brukes framover så snart som mulig, i god tid før neste stortingsvalg. Partiene må svare tydelig på spørsmål som:

Skal det avgjørende være hva vi trenger av kraft her til lands? Med andre ord: Skal vi bygge ut kraft i tråd med egne behov? Skal rimelig fornybar kraft fortsatt være et fortrinn for kraftkrevende industri i Norge?

Eller skal vår grønne, fornybare kraft fra vann og vind, bli «vår nye olje» – i den forstand at Norge blir «råvareleverandør» til EU-land og multinasjonale kraftkrevende selskaper, som Google? Det innebærer at Norge bygger så mange kabler til utlandet som mulig, og så mange vindmøller som mulig. (I beste fall til havs. Det ser ut til at enkelte som står på denne linjen – men ikke snakker om det – innser at det kan bli vanskelig å bygge ned for mye norsk natur.)

Flere sterke krefter ser ut til å basere seg på Norge som kraftleverandør til egen virksomhet. Gigantselskapet Google har kjøpt seg opp i norsk vindkraft. Fredag ble det kjent at Google har kjøpt en skogseiendom i Telemark som er større enn industriområdet Herøya. Det er et grelt symptom på at det haster med den debatten å ta den debatten som Marit Arnstad etterlyser.

Oppsummert

Helhetlig debatt

1 Sp ber Solberg-regjeringa redegjøre for strategien for forholdet mellom Norge og EU på energiområdet.

Åpenhet overfor velgerne

2 Alle partier, også opposisjonspartier fra Ap til MDG, må flagge sine syn på hvordan norsk kraft skal brukes framover så snart som mulig, i god tid før neste stortingsvalg.

«Den nye oljen»?

3 Partiene må svare på viktige spørsmål som: Skal Norge produsere mest mulig vind- og vannkraft og bli «råvareleverandør» til EU-land og multinasjonale kraftkrevende selskaper, som Google?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grønt lys til Nussir bør feires