Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger bønder i byen

Hver fjerde stortingsrepresentant er bonde eller har nær tilknytning til landbruket. Den bakgrunnen er viktig for distriktspolitikken.

Nils T. Bjørke er stortingsrepresentant for Senterpartiet (Sp). Det er bra at flere stortingsrepresentanter har bakgrunn og erfaringer fra landbruket. Foto: Privat
Nils T. Bjørke er stortingsrepresentant for Senterpartiet (Sp). Det er bra at flere stortingsrepresentanter har bakgrunn og erfaringer fra landbruket. Foto: Privat

Det betyr noe hvem de folkevalgte er. Det Stortinget som nå har trådt sammen er det mest kjønnsbalanserte noensinne, med rundt 45 prosent kvinner.

Partiorganisasjonene og valgkomiteene legger grunnlaget for hvem som blir de 169 representantene på Stortinget. Ifølge tall fra Valgdirektoratet, var menn nominert på toppen av 241 lister ved årets valg, kvinner toppet 120 lister.

Den yngste kandidaten som stilte til valg i år var 18 år, den eldste hele 95. De mannlige kandidatene hadde en snittalder på 50 år, de kvinnelige 46.

Den eldste som ble valgt inn for kommende periode er 77 år, den yngste 25, mens gjennomsnittsalderen på alle stortingsrepresentantene er rundt 45 år. Samtidig har ingen tidligere statsministre vært eldre på tiltredelsestidspunktet enn Jonas Gahr Støre med sine 61 år.

Eldreombudet etterlyste en egen eldreminister i regjeringen og mener det ville sikret de eldres interesser i samfunnet. Det er et forståelig ønske, men samtidig en lite farbar vei, at enhver gruppe mennesker eller interesseområder skal ha sitt departement.

Likevel er det ikke tvil om at representantenes bakgrunn, erfaringer og kunnskap vil påvirke og legge grunnlaget for hvordan de utøver sitt verv som folkevalgte. De blir valgt inn nettopp for å representere sitt valgdistrikt og innbyggerne der på best mulig måte.

Da er det relevant at det nye Stortinget har 11 politikere med flerkulturell bakgrunn, mer enn dobbelt så mange som i forrige stortingsperiode. Det gir en mer mangfoldig nasjonalforsamling enn tidligere og speiler bedre det norske samfunnet.

På samme måte er det interessant når Nationens kartlegging viser at hver fjerde representant på det nye Stortinget i større eller mindre grad har tilknytning til landbruket. De eier, bor på, driver eller har drevet et gardsbruk. Enkelte har odelsrett og vurderer å ta over garden en gang i framtida.

Ikke uventet er 23 av Senterpartiets stortingsgruppe på 28 knyttet til landbruket. En slik bakgrunn borger for at representantene har gode forutsetninger for å sette seg inn i og forstå behovet for en sterk landbrukspolitikk og en virkningsfull distriktspolitikk.

De må legge til rette for en levedyktig primærnæring som igjen fungerer som et nav som skaper ringvirkninger for annet næringsliv, for sysselsetting og aktivitet i hele landet.

Det hviler et ansvar på alle stortingsrepresentanter å bruke hele bredden av sine erfaringer og sin kunnskap på best mulig måte når politikken skal utformes og settes ut i livet. At så mange har bakgrunn fra og kjenner livet til en bonde, er et godt utgangspunkt og skaper forventninger.

Neste artikkel

Mange står utenfor boligfesten