Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må snakke sammen

Den norske samfunnsmodellen bygger på dialog, ikke konfliktbygging. Ekkokamre og skyttergraver vinner ikke kriger, og fremmer ikke en god samfunnsdebatt.

Brevkonflikt: NBS-sjefen ba Sandra Borch invitere Bondelaget til møte. Bondelagsleder Bjørn Gimming reagerer. Foto: Lars Bilit Hagen
Brevkonflikt: NBS-sjefen ba Sandra Borch invitere Bondelaget til møte. Bondelagsleder Bjørn Gimming reagerer. Foto: Lars Bilit Hagen

Studentene ved Universitetet i Oslo har erklært forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) som uønsket ved sitt lærested. Årsaken er at statsråden ikke har vist vilje til å styrke velferden til studentene.

– En litt pubertal uttrykksform, svarte Borten Moe om vedtaket. Det fikk studentene ved Universitetet i Bergen til å treffe samme vedtak som Oslo-studentene.

– Han har ikke vist interesse for verken studentene eller sektoren. Vi kan ikke ha en minister som kaller oss «pubertale» når vi tar opp saklig kritikk, sier studentleder Aksel Haukom til Dagbladet.

Det blir ikke verken konstruktiv samfunnsdebatt eller bedre politikk av negative karakteristikker og konfliktbygging. Det samme gjelder i jordbruket.

Nyvalgt leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, skrev i forrige uke et brev til landbruks- og matminister Sandra Borch og ba om et møte for å diskutere "mulige løsninger."

Det var det gode grunner til. AgriAnalyse har påvist ekstrakostnader på 870 millioner kroner for bøndene i år, ut over de ekstrakostnadene som ligger inne i jordbruksoppgjøret.

Statsråden sier nei, og henviser til jordbruksoppgjøret om et halvt år.

Det er beklagelig at statsråden ikke engang vil sette seg ned og samtale med bøndene. Så sent som i fjor ble det gjennomført tilleggsforhandlinger som ga kostnadskompensasjon på 754 millioner.

Annonse

I brevet ba Solberg om at statsråden innkalte NBS og Norges Bondelag til møte. Bondelaget ble ikke informert om henvendelsen på forhånd. Det fikk bondelagsleder Bjørn Gimming til å reagere.

Det er det gode grunner til. Bonde- og Småbrukarlagets leder burde tatt kontakt med sin kollega før han sendte brevet.

Solberg fikk, ifølge ham selv, en telefon fra Gimming da brevet ble kjent.

– Jeg fikk kjeft, sier Solberg. Gimming har ikke avvist oppfatningen.

– Det er ikke greit at Småbrukarlaget sender brev på vegne av Bondelaget, begrunner Gimming.

Men Bonde- og Småbrukarlaget har ikke sendt noe brev på vegne av Bondelaget. Solberg oppfordret statsråd Borch til å invitere både NBS og Bondelaget, men signerte som seg selv.

Gimming melder også at brevet til Solberg kan påvirke "muligheten for å få ... økte inntekter til våre medlemmer." Det er vanskelig å se at et litt klønete formulert brev skal avstedkomme katastrofer av slikt kaliber.

Det burde være mulig for Bondelagets erfarne leder å ta opp den ferske NBS-lederens brevtabbe uten å blåse den opp.

Det finnes interessemotsetninger, men også sterke felles interesser i å utvikle samfunnet, enten det handler om høyere utdanning eller jordbruk. Skal fellesinteressene vinne fram, må folk snakke sammen.

Neste artikkel

Mat er marginer og milliarder