Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må satse på tog

Tog er framtidas transportmiddel. Da må vi bygge, selv om det koster.

Buss for tog: Vanlig syn i Oslo-område på sommeren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Buss for tog: Vanlig syn i Oslo-område på sommeren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Buss for tog i Oslo-området i minst 13 somre til. For dyrt med tog til Tromsø. Ingen direktetog til København. Det står ikke så bra til med Tog-Norge.

Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom den årlige sommertradisjonen buss for tog i Oslo-området, og utbygging av tog i Nord-Norge. Men situasjonen sier mye om hvor lite vi faktisk satser på tog og togutbygging i Norge.

Prøver du via Vy.no å bestille togbillett direkte til København, får du melding om at du kan ta bussen. I Aftenposten etterlyser stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle alternative løsninger for nattkupeene. Per i dag er det nemlig bare 20 sovevogner i hele Norge. Westgaard-Halle viser til et forslag fra gruppen Aktivisthalvtimen, som har tegnet et utkast til sovekapsler og sovestoler til tog.

Tog kan være et effektivt reisemiddel for å komme seg fram, uansett om man skal på jobb eller ferie. Men da må det gå tog, de må gå ofte nok, og de må kunne konkurrere med flyreiser. Skal vi reise mer miljøvennlig i framtida, må det derfor satses mer på tog. Det er rett og slett ikke holdbart i et lengre perspektiv å ikke satse på togutbygging.

Annonse

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland sier til Aftenposten at sovevognene er klar for utskifting om fem til åtte år. Direktoratet skal nå vurdere "fremtidens nattogkonsept", men vi kan altså ikke håpe på noe særlig bedring i nattogtilbudet før om mange år. Da blir det per i dag opp til de som kjører strekningene å bedre tilbudet.

Oppsummert

Etterslep

1 Det er et etterslep på vedlikehold på jernbane på flere titalls milliarder.

Bedring

2 Mange strekninger er nå under utbedring, men Bane Nor kan likevel ikke love når det blir vanlig togtrafikk på sommeren.

Klima

3 For klimaet sin del må vi satse mer på tog, inkludert nye togstrekninger. Det er en kostnad vi må ta.

Etter årevis med diskusjoner om ny togtrasé fra Oslo til Hønefoss, er byggestart satt til 2021/2022. Ny trasé vil korte ned reisetiden til Bergen med én time, siden Bergens-toget i dag kjører via Drammen. Det er vel og bra at traseen blir bygd, og at det kommer dobbeltspor på fra Oslo til Hønefoss, men det vil gå ti år før togreisende kan få bruke en time kortere tid mellom Oslo og Bergen.

I Norge i dag er det vanskelig å se at tog kan konkurrere med fly. Det skyldes først og fremst at vi bruker for lang tid på planlegging og bygging av toglinjer, og at vedlikeholdet ikke har vært prioritert høyt nok fra politisk hold. Når vi skal planlegge en så samfunnsmessig viktig infrastruktur som transport, bør vi ha et hundreårsperspektiv.

Jernbanedirektoratet har vurdert kostnadene av å bygge ut Nord-Norgebanen til om lag 100 milliarder kroner. Én ting er at banen er mange tiår på etterskudd. For det andre må vi legge til grunn at vi må ha mer togbygging i Norge, kostnadene til tross: Tog er et mer klimavennlig transportmiddel for gods og folk.

Da Bergensbanen ble bygd, for over hundre år siden, kostet det et helt statsbudsjett. Man kan saktens lure på om vi hadde tatt oss råd til å bygge Bergensbanen i dag.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lov, men ikke smart