Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må ikke skatte oss bort fra det grønne skiftet

Skatteregimet for kraftprodusentene må avklares. Gryteklare utvidelser og utbygginger av ny fornybar energi må ikke skattes ihjel.

Mindre av dette: Mange nye kraftprosjekter ulønnsomme, varsler kraftprodusentene.  Innretningen på regjeringens kraftskatteskjerpelse må gjennomgås kritisk. Foto: Halvard Alvik / NTB
Mindre av dette: Mange nye kraftprosjekter ulønnsomme, varsler kraftprodusentene. Innretningen på regjeringens kraftskatteskjerpelse må gjennomgås kritisk. Foto: Halvard Alvik / NTB

Regjeringens ferske skatteskjerpelse for naturbasert, superlønnsom virksomhet er beskrevet som godt timet. Det er riktig. Det ble raskt klart at den også trenger avklaring på viktige punkt.

Onsdag varslet regjeringen en rekke skattegrep mot produsenter av vannkraft. Vindkraft ilegges grunnrenteskatt på 40 prosent. Vannkraft får økt grunnrenteskatt fra 37 til 45 prosent, og en ekstraskatt på den andelen av vann- og vindkraft som selges for over 70 øre kilowattimen.

"Høyprisbidraget innebærer at vannkraftverk som betaler høyprisbidrag og som betaler grunnrenteskatt, vil stå overfor en samlet marginalskatt på 90 prosent", heter det i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

Det er riktig og viktig at kraftprodusentene, som disponerer en evigvarende og stadig høyere verdsatt ressurs, også skal bidra solid i form av skatter og avgifter.

Spørsmålet er om den aktuelle skatteskjerpelsen er riktig innrettet.

Den vil bety en ytterligere inndragning av overskudd fra kraftprodusenter rundt om i landet - kraftprodusenter som ofte er kommunalt og fylkeskommunalt eid.

Annonse

Den vil kunne true det grønne skiftet. Opprustning, oppgradering og utbygging av ny fornybar energi står i fare, også i områder det det trengs som mest.

Sunnhordland Kraftlag AS sier de vil droppe en investering på en milliard kroner i Blådalsvassdraget i Kvinnherad. Lyse varsler at de vil avlyse sine fem milliarders planer for oppgradering av vannkraftverkene i Røldal-Suldal.

Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, vil vurdere å droppe fornybar-prosjekter. Hafslund og Eviny regner på i alt 15 investeringsprosjekt på Øst- og Vestlandet, for å avklare om de fortsatt vil være lønnsomme å bygge.

Dette er i så fall dårlig nytt. Sør-Norge trenger mer kraftproduksjon, og økt produksjonseffekt for de kaldeste dagene.

Allerede før den ferske skatteskjerpelsen var det klart at staten vil tjene 70 milliarder ekstra på kraft i år. Så kommer ytterligere 30 milliarder i skatt på fornybarprodusentene neste år.

Skatteutvalget, som ble nedsatt av den forrige regjeringen, fikk et rødgrønt tilleggsmandat fra finansminister Vedum i desember i fjor. Utvalget skal blant annet se på hvordan skattesystemet kan bidra til bedre geografisk fordeling og klimavennlige investeringer.

Bestillingen er god. Vi legger til grunn at utvalget leverer på oppdraget, og at Stortinget vurderer om skatteskjerpelsen på fornybar energi er riktig innrettet.

Er det "bedre fordeling" å inndra mer av overskuddet fra kommunenes kraftverk til fordel for staten? Er det riktig å skjerpe skatten på en måte som svekker sjølforsyninga på kraft?

Neste artikkel

"Folk skal ha tilgang på rimelig strøm"