Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi kan hjelpe Ukraina uten å ofre bønder

Energi- og våpenstormakten Norge bidrar med energi og våpen til Ukraina. Venstres pukking på frihandel med mat er en parentes.

Hjelp: Våpensystemet Nasasm brukes med stort hell av ukrainske styrker til å skyte ned russiske raketter. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter / NTB
Hjelp: Våpensystemet Nasasm brukes med stort hell av ukrainske styrker til å skyte ned russiske raketter. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter / NTB

I mai fjernet EU toll på varer fra Ukraina i ett år. Ukraina vil også oppdatere frihandelsavtalen med Efta-medlemmene Island, Liechtenstein, Sveits og Norge.

Men Norge holder igjen, og sinker dermed prosessen i Efta, skriver Dagens Næringsliv.

I et svar til Stortinget understreker regjeringen at Ukraina allerede har god adgang til det norske markedet, med full tollfrihet for industrivarer og markedsadgang for viktige ukrainske landbruksvarer.

Dette er ikke nok for partiet Venstre, som kritiserer regjeringens linje.

– Det er lett å tenke seg at det er Senterpartiet som ikke vil etterkomme Ukrainas behov. Det er klassisk Sp-tankegang å sette kortsiktige økonomiske interesser foran internasjonal solidaritet, sier næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo til DN.

Det er forstemmende at Venstre har en så snever oppfatning av en sentral beredskapsnæring. Norsk jordbruk og matproduksjon er verken kortsiktig eller først og fremst en økonomisk interesse.

Alfred Bjørlo prøver å berolige næringen med at "tollfriheten kan begrenses til så lenge Ukraina er rammet av krigen".

Annonse

Det er mulig at Venstre er rammet av overmot etter at partiet i 2018 fikk lagt ned norsk pelsproduksjon. Men verken Venstre eller regjeringen har makt til å stenge og gjenåpne gårdsbruk, alt etter hvordan situasjonen er i Ukraina.

Norske tollmurer lekker allerede som en sil. Det betyr at gårdsbruk etter gårdsbruk utkonkurreres av utenlandske gårdsbruk, med negativ effekt for dyrevelferd, sjølforsyning, økonomi og beredskap.

Økt matimport fra Ukraina, uansett om den er midlertidig, vil gjøre enda flere norske gårdsbruk overflødige.

Dersom Venstre vil diskutere tollkutt på mat for krigs- og kriserammede land mer helhetlig, er det ingenting i veien for det. Forutsetningen er en kraftig reduksjon i den WTO-importen av mat som Norge blir stadig mer utsatt for.

Venstre vil kunne få flertall her: Den sittende regjeringens lovede gjennomgang av tollvernet på mat er overmoden.

Heldigvis har Norge en regjering som hjelper det krigsrammede Ukraina uten å bygge ned egen matproduksjon. Norge skal hjelpe Ukraina å kjøpe gass for inntil to milliarder kroner til vinteren, som del av en pakke på i alt 10 milliarder kroner. Heimevernet og Hæren bidrar til opplæring av ukrainske styrker.

De norskutviklede luftvernsystemet Nasams skyter daglig ned russiske raketter på vei mot sivil infrastruktur i Ukraina. Dette er hjelp Norge har naturlige forutsetninger for å yte, med vår høyt utviklede og internasjonalt konkurransedyktige forsvarsindustri.

Norge kan bidra mer, uten å ofre bønder og matproduksjon.

Neste artikkel

«Folk skal ha tilgang på rimelig strøm»