Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verken liberalt eller borgerlig

Regjeringens pelsforbud er dårlig fundert og dårlig kompensert.

Gissel: Høyre og Margunn Ebbesen ønsket næringsnøytralitet, men endte med å forby pelsnæring. Foto: Siri Juell Rasmussen

Denne uka kom lovforslaget som forbyr en enkeltnæring her i landet. Som Høyres landbrukspolitiske talsperson Margunn Ebbesen sier det: Dette er ikke noe Høyre ønsker. Likevel er det en høyreregjering som forbyr pelsdyrhold.

Forbudet rammer noen hundre gårdsbruk. Det er dessverre til å leve med for Olaug Bollestad og KrF. Pelsforbudet synes å være partiet Venstres gjennomslag, i en regjering som vet bedre, men som trenger Venstres stemmer i andre saker.

Det er også forstemmende hvor lettvint en presumptivt næringsvennlig regjering har oversett de store prinsipielle spørsmålene rundt forbudet.

Regjeringen bruker ellers å pukke på næringsnøytralitet: Hvem som vinner og hvem som taper i næringslivet bør ikke være gjenstand for politisk overprøving. Politikere er dårlig egnet til å plukke vinnernæringer for fremtiden, heter det. Politikere skal levere rammeverket.

For biologiske produksjoner er det dyrevelferdsloven setter næringsnøytrale rammer. Det er ikke uten ironi at Solberg-regjeringen, uten støtte i adferdsbiologien, dropper sin næringsnøytralitet og forbyr pels.

Annonse

Forslaget vil heller ikke gi mindre forbruk av pels her i landet. Det skal fortsatt være lovlig å importere og kjøpe pels. Argumentene om at produksjonsforbud er første skritt på veien mot totalforbud mot pels, bærer preg av dårlige unnskyldninger, ikke realisme.

Skal folks kofferter ettergås i tollen på Gardermoen? Skal man få sin pelskrage DNA-testet på Svinesund? Det lyder som et gufs fra 70- og 80-tallet, da politiet beslagla rullebrett her i landet. Det høres ikke ut som borgerlig, liberal eller realistisk politikk, og er det da heller ikke.

Dermed er vi i den ulykkelige situasjon at produksjonsforbudet vil flytte produksjon til andre land med dårligere dyrevelferd. Dyra får det ikke bedre, det er bare norsk landbruk, handelsbalansen og hundrevis av gårdbrukerfamilier som får det verre.

De økonomiske konsekvensene av forbudet er beregnet til mange milliarder kroner. Regjeringen vil yte en halv milliard i erstatning. Nettotapet bør slå direkte inn i de kommende jordbruksforhandlingene.

Regjeringen skal levere mye fornuftig politikk fremover, for å veie opp for det ulykksalige og kontraproduktive pelsnæringsforbudet som norsk landbruk utsettes for.

En god start vil være å sette forbudet mot matproduksjon på myr på vent, så lenge den samlede klimakonsekvensen av forbudet er i det blå.

Oppsummert

Opportunisme

1 Høyre bruker å predike næringsnøytralitet. For å tekkes Venstre legges prinsipper til side.

Smaløyd

2 Det blir ikke bedre dyrevelferd av å flagge ut pelsproduksjon.

Må koste mer

3 H, Frp og KrF sier de ikke ønsket pelsforbudet. Hvorfor yter de så ikke bedre erstatning til næringen?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vårt demokrati i forfall