Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdensarven er fellesskapets ansvar

Det ligger i navnet: Å ta vare på selveste verdensarven kan ikke være opp til enkeltmenneskers lommebok og personlige giverglede.

Et besøkssenter ved verdensarven, Urnes stavkirke i Luster, bør få raus finansieringsstøtte fra staten. Foto: Dronegutta
Et besøkssenter ved verdensarven, Urnes stavkirke i Luster, bør få raus finansieringsstøtte fra staten. Foto: Dronegutta

Vi har 28 bevarte stavkirker fra kristen middelalder i Norge. Blant de mest kjente er Heddal, Borgund og Urnes. De står igjen som historiske vitnesbyrd, som eksempler på det man antar kan ha vært mer enn 750 slike kirker rundt i landet.

Stavkirkene er ikke unike for Norge, men de spesielt konstruerte trebyggene, med utskjæringer og ornamenter, er vårt viktigste bidrag til den europeiske byggekunsten og arkitekturen.

Gjennom stavkirkene trekkes historien fra 1100-tallet fram til i dag. Fra hvem vi var, til hvem vi er blitt. Det er dette ildsjelene i Fortidsminneforeningen og i Luster kommune i Sogn i Vestland vil løfte fram gjennom å etablere et verdensarvsenter ved Norges eldste stavkirke, Urnes.

Til det fikk de imidlertid ingen penger fra regjeringen over statsbudsjettet, og kronerulling måtte til. Nå stiller kommunen selv med en bevilgning på 700.000 kroner, mens en generøs privat giver donerer 600.000 kroner for å hjelpe til å få realisert prosjektet. Det er verdt en ekstra applaus.

Annonse

Styreleder i Fortidsminneforeningen, Margrethe C. Stang, er lettet over at arbeidet kan fortsette. Men det er forstemmende at regjeringen er ikke er sitt ansvar bevisst. Kulturminneaktører reagerer med rette på politikernes fattigslige nedprioritering av Norges bidrag til verdenshistorien.

Urnes kirke har stått på Unescos verdensarvliste siden 1979, da den ble oppført samtidig med Versailles i Paris, pyramidene i Egypt og Grand Canyon i USA. Et besøkssenter kan bli svært viktig for formidlingen av kunnskap om lokalhistorien, den religiøse historien og om Norge.

Hvert år besøker over 20.000 turister Urnes. Med et utstillings- og informasjonssenter vil besøket øke kraftig. Opplevelseskonseptet for verdensarvsenteret har fått navnet «Verden inn i tunet» og omfatter både stavkirken og kulturlandskapet rundt. I utstillingen «Tre og tro gjennom tusen år», vil en rekonstruksjon av Urnesportalen med den norrøne ornamentikken være en sentral del.

Et nybygg til over 50 millioner kroner vil bety mye for den lille bygda Ornes og for regionen rundt. Det handler om arbeidsplasser, både under byggeperioden og i daglig drift, og dermed også om nærings- og distriktspolitikk, samt om reiseliv, turisme og vekstpotensiale for ordfører i Luster kommune, Ivar Kvalen (Sp).

Med de pengene som nå er stablet på beina, skal det etter planen gjennomføres arkitektkonkurranse i løpet av året. Det er bare starten.

I 2018 ble det sagt “A”, da en statlig autorisasjon for et verdensarvsenter kom på plass. Åpningen er planlagt til 2024. Myndighetene bør derfor innse ansvaret, rette opp mangelen i statsbudsjettet og si "B" ved neste korsvei.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Regjeringa blir Ap/Sp-