Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstres forfall

Lars Sponheim dro i gang Landbruk Pluss. Nå er det landbruk minus som gjelder for Venstre. Partiet er blitt blant våre mest landbruksfiendtlige.

En fornærmelse: Guri Melbys forslag om at pelsbønder V har fratatt levebrødet, kan begynne med cannabis. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
En fornærmelse: Guri Melbys forslag om at pelsbønder V har fratatt levebrødet, kan begynne med cannabis. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er bare 14 år siden Venstre hadde landbruksministeren her i landet. Lars Sponheim bidro til lokalmatens oppblomstring og mangesysleriets tilbakekomst, gjennom sitt Landbruk Pluss-program. Gårdens ressurser, både på tunet, på innmark og i utmark, skulle tas i bruk.

Det virker som en evighet siden.

Pelsnæringen har støtte i et flertall på Stortinget. Likevel har Venstre fått regjeringen til å sende et pelsnæringsforbud ut på høring.

Venstres Guri Melby lanserte forbudsforslaget i en fornøyelsespark i Oslo før jul. Hun er i samme lende når hun på TV2 foreslår at pelsbøndene kan begynne å dyrke medisinsk cannabis istedenfor å lage pels.

Utspillet er hjelpeløst fritt for kunnskap om landbruk, og blottet for medfølelse med bøndene som er rammet av næringsforbud.

Pelsproduksjon er dyrehold bygd på slakteriavfall og annet innkjøpt fôr. Det krever ikke areal ut over tilgjengelig spredeareal, men derimot høy kunnskap om dyrehold. Planteproduksjon med en vekst som ikke er produsert i Norge på mange århundrer, har lite og ingenting til felles med oppegående pelsproduksjon, verken agronomisk eller kulturelt.

Annonse

Utspillet til Melby viser heller ingen fintfølelse. Et parti som hevder å være på lag med småbedriftene, men som forbyr hundrevis av pelsbedrifter og lønnsom eksport, bør gå stille i dørene overfor næringsdrivende som etterlates i gjeld, men uten inntekt.

Pelsbønder som får sin næring forbudt, kan begynne med annet og mer arealkrevende landbruk. Mange av dem vil da bli stoppet av et annet Venstre-forbud.

Venstre har bidratt til at regjeringen vil forby nydyrking av myr til matproduksjon. Ødeleggelse av myr til parkeringsplasser, kjøpesentre eller boligfelt vil fortsatt være lov.

Partiets klima- og miljøminister Ola Elvestuen verner industrinær statskog i Nordland. Statskog selv advarer mot konsenvensene: Lavere produksjon, økte kostnader og redusert sysselsetting i skognæringen i distriktet.

Legg så til Unge Venstres forslag om å fjerne støtten til grasbasert kjøttproduksjon - et forslag som vil ødelegge norsk landbruk, kulturlandskap og selvforsyning.

Norsk landbruk er ingen skoleklasse som kan skifte fag fra time til time. Bønder er fagfolk i krevende produksjoner som videreføres gjennom generasjonsoverskridende livsstil. Denne livsstilen står Venstre stadig fjernere.

Oppsummert

Avart

1 For 15 år siden så Venstre nye muligheter for landbruket. Nå er det forbud og drømmer som gjelder.

Ufint forslag

2 Pelsnæring og planteproduksjon har nesten ingenting til felles. For Venstre er en bonde en bonde.

Lenge siden Sponheim

3 Venstres angrep på lønnsom eksportnæring, myrdyrking og grasbasert produksjon viser et parti i landbruksforfall.

Neste artikkel

Vil oppheve jakta på småfugler – dette svarer miljøministeren