Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Velg bort kjøtt fra Brasil

Forbrukerne har makt til å vise matvarekjedene at import av storfekjøtt fra Brasil til Norge ikke er bærekraftig.

Klima: Storfekjøtt fra Sør-Amerika har langt større klimaavtrykk enn kjøtt fra andre deler av verden. Norske forbrukere - og matvarekjeder - bør velge det bort. Foto: Siri Juell Rasmussen
Klima: Storfekjøtt fra Sør-Amerika har langt større klimaavtrykk enn kjøtt fra andre deler av verden. Norske forbrukere - og matvarekjeder - bør velge det bort. Foto: Siri Juell Rasmussen

Hovedandelen av kjøttimporten fra Sør-Amerika til Norge har gjennom flere år kommet fra Uruguay. Siden 2014 har imidlertid import av biff og fileter fra regnskoglandet Brasil økt kraftig.

De ti første månedene av fjoråret kom over 166.000 kilo storfekjøtt fra Brasil til Norge. Nesten åtte ganger mer enn hele året før, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

En ny FN-rapport viser at storfekjøtt fra Sør-Amerika har langt større klimaavtrykk enn kjøtt fra andre deler av verden.

Storfe fra Sør-Amerika, Afrika sør for Sahara og fra Sør-Asia gir over 70 kilo CO2-utslipp per kg kjøtt. I Nord-Amerika og Oceania er utslippene på litt under 30 kg. I Vest-Europa og Norge ligger snittet på rundt 17–18 kg per kilo storfekjøtt målt med denne metoden.

Kjøttproduksjonen i Brasil er en av de største driverne bak avskogingen og ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas, stadfester rapporten «Cattle eating up the world's largest rainforest» fra Repórter Brasil, en organisasjon for undersøkende journalistikk.

En rekke store matkjeder i land som Storbritannia, Nederland og Belgia varsler derfor grep for å stoppe importen og boikotte storfekjøtt fra Sør-Amerika. Mens utviklingen i Norge går motsatt vei.

Norske matvarekjeder vet godt at opplyste forbrukere stadig blir mer opptatt av bærekraft, råvarenes opprinnelse og klimaavtrykket fra import av langreiste matvarer. Verken Norgesgruppen, Coop eller Rema 1000 har likevel vurdert stans eller boikott av kjøtt fra Brasil.

Man kan si at 2020 og 2021 var spesielle, med lite grensehandel på grunn av koronastenging og større behov for importkjøtt på det norske markedet. Man kan si at andelen søramerikansk kjøtt på det norske markedet totalt sett er liten, og at det i hovedsak importeres fra Uruguay, som ikke har – og dermed heller ikke ødelegger – regnskog innenfor sine grenser.

Tallene er likevel tydelige. Ifølge FN ville utslippene gått ned med nær 60 millioner kilo CO2 hvis storfekjøttet som i fjor ble importert fra Sør-Amerika til Norge heller var produsert her hjemme eller importert fra Vest-Europa.

Det utgjør like mye som det årlige CO2-utslippet fra 30.000 personbiler – og det er ikke medberegnet utslippet fra transporten av kjøttet til Norge.

"Vi selger helst norsk kjøtt, fordi det er det våre kjøpmenn og kunder helst vil ha", skriver Stein Rømmerud i et debattinnlegg her i Nationen. Vi forbrukere har altså makt når vi står i ferskvare- eller frysedisken og bør velge norsk, kortreist kjøtt framfor importert storfe.

Slik kan forbrukerne gi matvareimportørene økonomiske grunner - om klimaargumentene ikke skulle oppleves tunge nok - til ikke å importere kjøtt fra produsenter og land som ødelegger verdens grønne lunger.

Er det bare utenlandsk filét av storfe i hylla, bør vi heller velge norsk svine- eller lammefilet.

Neste artikkel

Forvirrede landbruksøkonomer om kapitalavkastning