Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vannrør

Befolkningen betaler kommunene for å skaffe dem et leveringssikkert og trygt ledningsnett for drikkevann. Askøy kommune har ikke levert.

Nødløsning: Folk på Askøy får drikkevann utkjørt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

2000 personer er blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune. Så langt er 64 innlagt på sykehus, med tarmbakterier bragt til dem fra et kommunalt vannverk. Denne uka døde en pasient fra Askøy på Haukeland sykehus.

Om sykdommen er akutt, er problemet kronisk. Abonnentene tilknyttet Kleppe vannverk har fått varsel om at de må koke vann fra anlegget før de drikker det, ikke en, men ni ganger de to siste årene. Kommunen vedtok nytt vannverk i 2002, men har ikke satt vedtaket ut i livet.

Som Mattilsynet påpeker, har vi generelt trygt drikkevann i Norge. Men gamle ledninger med lekkasjer er et problem kommunene må ta på alvor, heter det i en e-post Mattilsynet har sendt Klassekampen.

Rådgivende Ingeniørers Forening har beregnet et vedlikeholdsetterslep på 110 milliarder kroner bare i vannledningsnettet. I tillegg kommer behovet for nye vannmagasin.

Av 1375 tilsyn med vannverk i 2018 fant Mattilsynet avvik fra regelverket i over halvparten av tilsynene. Sett i lys av det kraftige sykdomsutbruddet på Askøy er spørsmålet om Mattilsynets pålegg i etterkant er mange og sterke nok.

Annonse

Kommuner som lar være å oppruste gamle vannmagasin, kan ikke dekke seg bak dårlig kommuneøkonomi. Vann- og avløpsnettet i Norge bygges ut og driftes av kommunene, men belastes abonnentene via kommunal avgift. Kommunene driver til selvkost.

Rent drikkevann til befolkningen kan ikke bare være kommunens ansvar, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG. Andre tar til orde for statlige bidrag til forskning og utvikling.

Statlig engasjement i en sektor som er viktig for folkehelsa er naturlig. Det må ikke få fungere som en sovepute for lokalpolitikere som vegrer seg for å treffe store investeringsbeslutninger som vil øke de kommunale avgiftene kraftig. Askøy har beregnet at den vil øke fra 10.000 til 30.000 i året.

Det er lett å forstå lokalpolitikernes bekymring en slik merbelastning. Når media omtaler hvilke kommuner som er dyre og billige å bo i, er det dagens avgifter som måles. Da kommer kommuner som bruker mye penger på vedlikehold og utbedring av vann- og avløpsnettet dårlig ut.

Høyere vannavgift vil også påvirke innbyggernes evne og vilje til å betale for eksempel kommunal eiendomsskatt og bompenger.

Innvendingene forsvarer ikke den onde sirkel av manglende vedlikehold og investeringer som truer både folkehelse og forutsigbarhet for kommunale avgifter. Kommunene må sette langsiktig trygg vannforsyning øverst på prioriteringslista.

Oppsummert

2000 syke

1 Askøy kommune har latt være å bygge nytt vannmagasin i årtier. Resultatet ligger på Haukeland sykehus.

Kommunalt ansvar

2 Et voksende etterslep og mange avvik vitner om at kommunene ikke tar sitt ansvar for vannforsyningen.

Farlig vegring

3 Mange kommuner vegrer seg for å gjøre drikkevannet dyrere for innbyggerne. Isteden blir det mindre trygt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den tredje statsmakt og domstolskommisjonen