Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Urovekkende om Mattilsynet

KPMGs gransking av Mattilsynet viser at manglende rutiner går på rettssikkerheten løs for bønder som får tilsyn. Det er alvorlig.

Knusende rapport: Adm. dir. i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad i møte om KPMG-kritikken av Mattilsynet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Knusende rapport: Adm. dir. i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad i møte om KPMG-kritikken av Mattilsynet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etter at Mattilsynet kom på uanmeldt tilsyn til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor, skrev tilsynet en rapport som var full av faktafeil. Feilene ble avdekket, og Mattilsynet innrømmet senere de graverende feilene. Administrerende direktør Harald Gjein gikk av.

Den dramatiske Lauvås-saken resulterte i at Stortinget ba om ekstern gransking av Mattilsynet. Nå foreligger resultatet av revisjons- og rådgivingsselskapet KPMGs gransking, og granskingsrapporten er særdeles nedslående lesing. KPMG har funnet alvorlige feil og mangler ved mattilsynets systemer og rutiner.

KPMG går langt i å slakte Mattilsynet, og skriver blant annet følgende: «På et overordnet nivå er det KPMGs vurdering at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Granskingen finner at organiseringen av Mattilsynet bidrar til mangelfull enhetlighet, svak styring og lite effektiv ressursbruk. Etaten har ikke et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket. Kontrollen med gjennomføring av tilsyn har klare mangler. Dette bidrar til at kvaliteten i gjennomføringen av samfunnsoppdraget ikke er god nok. Resultatet av granskingen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettsikkerheten for brukerne og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget forøvrig

Annonse

KPMG slår altså fast at Mattilsynet utgjør en trussel for husdyrbønders rettsikkerhet, slik Per Olaf Lauvås fikk erfare. Dermed er det nærliggende å spørre seg om hvor mange flere husdyrbønder enn Lauvås som kan ha blitt rammet.

Det er svært alvorlig når et offentlig tilsyn med omfattende myndighet overfor enkeltpersoner og næringer ikke evner å ivareta så grunnleggende hensyn som hensynet til folks rettsikkerhet. Risikoen for vilkårlig behandling og myndighetsovergrep blir stor.

Det er selvsagt også svært alvorlig at Mattilsynet ikke evner å ivareta og utføre sitt samfunnsoppdrag på forsvarlig vis. Oppdraget er ikke minst å sikre folkehelsa, og dyrevelferd og dyrehelse. Når Mattilsynet svikter slik KPMG har påvist, kan det også ramme både folke- og dyrehelse.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, - som har hatt jobben i drøyt tre uker - understreker at Mattilsynet «må øke tempoet på forbedringsarbeidet». Det bør innebære at det umiddelbart blir slutt på vilkårlighet og feil under Mattilsynets meldte og uanmeldte tilsyn.

«Granskingen endrer ikke noe i seg selv, det er hva som iverksettes av tiltak framover som betyr noe», sa Per Olaf Lauvås til Nationen onsdag. Det har Lauvås helt rett i.

Neste artikkel

Når mauren skal la humla suse