Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvegenene må ha plass

Helikopterfrakten av en genetisk viktig ulv fra Engerdal til Kongsvinger øker behovet for å ta ut flokker i ulvesonen i vinter.

Ikke sikret: Den finsk/russiske ulven som ble fløyet inn i ulvesonen, må ha revirplass for å formere seg. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ikke sikret: Den finsk/russiske ulven som ble fløyet inn i ulvesonen, må ha revirplass for å formere seg. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Tidligere denne måneden ble det påvist en nyinnvandret ulv i Engerdal. Hannulven ble påvist i et område utenfor ulvesonen, der ulvejakta åpner 1. desember. Ulven har trolig tatt tamrein allerede.

Men ulven, som ifølge Miljødirektoratet kommer fra Finland eller Russland, har gener som er vurdert som viktige for den skandinaviske ulvebestanden. Forrige torsdag ble ulven bedøvd fra helikopter, og fløyet til Kongsvinger der den ble satt ut.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har rett i at innavl er et problem i ulvebestanden, og at tilførsel av nye gener også kan være i Senterpartiets interesse: Jo større tilførsel av nye gener, jo mindre behøver en frisk ulvebestand å være.

De nye genene som nå er fløyet inn i ulvesonen, øker behovet for uttak av ulv. For den unge hannulven som nå er sluppet i Kongsvinger holder det nemlig ikke bare å finne en make. For å formere seg må den også ha et ledig revir.

Annonse

I en ulvesone med mange revirhevdende flokker og par er det mindre sannsynlig at den finsk/russiske luftbårne hannulven finner sin plass og får en sjanse til å legge igjen genene sine. Da vandrer den heller ut av sonen igjen, trolig vestover.

Ulveforsker Petter Wabakken har påvist at langt de fleste av de unge ulvene som krysser svenskegrensen østfra, ikke stanser i ulvesonen, men går lenger vestover. Der vil de i bokstavelig forstand spille sin sæd på steingrunn.

I Sunnfjord har en innvandret ulv gjort skade på beitedyr i hele år. Den har unngått fellingslagene som har jaktet på den. Rovviltforliket tillater uansett ikke at ulven etablerer familie utenfor ulvesonen. Et ulvepar i Rendalen ble skutt denne uka.

Staten har allerede brukt hundretusenvis av kroner på å sikre genene til den unge hannulven. Pengene er trolig bortkastet om ulven ikke holder seg i ulvesonen.

Før jul må Ola Elvestuen stadfeste eller omgjøre vedtaket fra rovviltnemdene om å skyte tre revirer i ulvesonen i vinter. Selv med fullt uttak vil bestandens størrelse fortsatt være i øvre del av Stortingets bestandsmål. I tillegg rydder uttak altså plass for viktige gener. Svaret bør bli ja.

Ulven fra Rendalen ble satt ut i Kongsvinger uten at ordføreren visste om det. En slik ovenfra og ned-forvaltning er verken lokalsamfunn eller rovdyrforvaltning tjent med.

Neste gang det dukker opp en ulv som vurderes som genetisk viktig, bør Miljødirektoratet ha avklart hvor den kan flyttes. Det må bli slutt på å droppe kilder til konflikt i uvitende kommuner.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ulven overlever - Rotevatn vant