Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uklokt å kutte Hurtigrute-anløp

Solberg-regjeringa kutter i Hurtigrutas anløp. 13 av de 34 havnene skal ikke anløpes, og kun to skip skal seile. Kuttene rammer folk, infrastruktur og næringsliv langs kysten i ei sårbar tid. Det er uklokt.

Kutt: Regjeringa kutter i Hurtigrutas anløp. Kun to skip skal seile, og kun strekningen Bodø - Kirkenes - Bodø.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Kutt: Regjeringa kutter i Hurtigrutas anløp. Kun to skip skal seile, og kun strekningen Bodø - Kirkenes - Bodø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kutter kraftig i Hurtigrutas havneanløp, og konsekvensene ser ut til å bli dramatiske.

Den tradisjonsrike Hurtigruta har trafikkert norskekysten og bundet landet sammen siden 1893, med sammenhengende rute fra Bergen til Kirkenes siden 1914.

Hurtigruta har vært ansett som så viktig for fellesskapet Norge, at driften alltid har fått statsstøtte. Det startet i 1893 med et tilskudd på 70.000 kroner. Hurtigruten har per nå anbudsavtaler med staten for 850 millioner kroner i året – for å frakte passasjerer mellom Bergen og Kirkenes, og i tillegg gods mellom Tromsø og Kirkenes.

Siden begynnelsen av oktober i år har Hurtigruta på grunn av koronasituasjonen seilt med kun to, av 11, skip langs kysten fra Bergen til Kirkenes.

Nå ber altså samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) Hurtigruta om å kutte enda mer: Ingen anløp til havner mellom Bergen og Bodø. De eneste to skipene som fortsatt seiler, skal altså kun trafikkere strekningen Bodø–Kirkenes–Bodø.

Kuttet i Hurtigruta blir enda et grelt symptom på at distriktene kobles av, og høster naturlig nok storm langs kysten.

Advarslene om dramatiske konsekvenser kommer fra mange hold. "Det er den komplette galskap", sier havnesjef Fredrik Finne i Ørnes til NRK. Ørnes er Hurtigrutas første anløp sør for Bodø.

Ordningen med kun to skip, og kun til og fra Bodø, gjelder ifølge Hareide til noe annet er bestemt. Havnesjefen i Ørnes frykter stansen kan bli langvarig. Dersom den blir det, vil konsekvensene bli omfattende, både for havnene, næringslivet og passasjerene, advarer Fredrik Finne. Han minner om at infrastrukturen langs kysten er bygd opp over flere tiår, og at det er knyttet utgifter som lån og forsikringer til den - kostnader som uansett skal betales.

Havnesjefen i Ørnes havn frykter at hele staben må permitteres, og er bekymret for kundene. "Kommunene langs kysten er helt avhengig av Hurtigruta. Vi har ikke E6 eller jernbane (...) Nå ramler alt dette sammen", sier Finne.

Hareides partifeller i Nordland KrF, sammen med Ap, Sp og SV i Nordland, advarer kraftig i et felles avisinnlegg: "Denne avgjørelsen rammer næringslivet langs kysten, som er avhengig av hurtigruten for forutsigbare og kontinuerlige leveranser og mottak av gods og varer. Den rammer havnene som er viktig infrastruktur i våre kystkommuner. Avgjørelsen rammer folk langs hele kysten", skriver KrF, Ap, Sp og SV i Nordland.

Det er uklokt av Solberg-regjeringa å foreta disposisjoner som rammer folk, infrastruktur og næringsliv langs kysten i ei sårbar tid.

Nordlandspolitikerne krever at det settes inn seks skip snarest, og at hele ruten Bergen–Kirkenes anløpes. Samferdselsministeren bør lytte. Kravet er høyst rimelig. Ikke minst med tanke på at både infrastrukturen og næringslivet er bygd rundt kontinuerlig drift av Hurtigruta. Å sette inn flere skip, vil være en investering i framtida.

Neste artikkel

Lav ledighet, mangel på kompetanse