Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uholdbart dyrehold

Når hvert tredje dyr i et dyrehold dør, skal dyreholdet stenges ned. Mattilsynet kan ikke la oppdrettsnæringen ture fram med dårlig dyrevelferd mer.

Livsfarlig: En av seks oppdrettslaks dør i mærene. Foto: Nofima
Livsfarlig: En av seks oppdrettslaks dør i mærene. Foto: Nofima

"Ene øye mangler, deformitet i ryggsøylen, anemisk, begynnelse gonadedannelse.»

«Pistrete gjeller, skjoldet lever, ascites, hjertespreng.»

Dette er beskrivelsene av to ulike fisk som led den vanskjebne å dø i mærene til oppdrettskonsernet Lerøy ved Rongøy utenfor Bergen.

Det er Dagens Næringsliv som har fått innsyn i obduksjonsrapportene ved anlegget, der fiskedødeligheten var 33 prosent i juni. I perioder har det vært ulovlig mye lakselus ved anlegget.

– Helhetsinntrykket er at fisken har hatt store og sammensatte problemer. Det har påført mange av dem alvorlig smerte og etter hvert død, sier professor emeritus Trygve Poppe ved NMBU Veterinærhøgskolen til DN.

Med driftsmargin på 15,6 prosent var Lerøys omsetning på 23,1 milliarder ekstremt lukrativ også i 2021. Det burde være lett for Mattilsynet å pålegge omseggripende tiltak, og lett for Lerøy å følge dem.

Ifølge den årlige fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet var høy dødelighet i sjø en av de største utfordringene i norsk laksenæring i 2021. Nær hver sjette fisk døde i mærene, før den fikk sjansen til å bli slaktet til menneskemat.

Annonse

"Veterinærinstituttets vurdering er at høy dødelighet hovedsakelig er en følge av at helse og velferd i norsk oppdrett ikke er god", lyder den triste oppsummeringen.

Den høye tettheten av fisk i norsk oppdrett bidrar til oppblomstring av lakselus på fisken. Bransjen bruker rensefisk som rognkjeks og berggylt til å bekjempe lakselusa.

– De aller fleste rensefiskene som brukes til å spise lakselus i norske oppdrettsanlegg dør av sykdom i løpet av produksjonstiden. Det er etisk fullstendig uakseptabelt, sier Poppe til DN. Seniorforsker Kristian Ellingsen-Dalskau ved Veterinæringsituttet kaller bruken av rensefisk ulovlig.

Bjarne Reinert, konserndirektør oppdrett i Lerøy Seafood Group, svarer i selvfølgeligheter. – All vår fisk følges regelmessig opp av kyndig veterinærmedisinsk personell. Med biologisk produksjon følger risiko, skriver Reinert.

Direktøren vil ikke svare på hva selskapet regner som akseptabel dødelighet. Det kan være fordi grensen er så høy at den ikke tåler samfunnets søkelys, eller fordi den ikke eksisterer.

Tallene og lidelsene som er avdekket hos Lerøy er på linje med de verste dyretragediene vi har omtalt fra norske fjøs. Norges Bondelag har prisverdig sagt at verstingene i norsk dyrehold må ut. Mattilsynet avskilter flere dyrehold hvert år.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er ansvarlig for dyrevelferden i norsk dyrehold. Hun bør spørre hvorfor Mattilsynet lar oppdrettsindustrien fortsette sin uholdbare praksis, og hvorfor verstingene ikke stenges ned.

Neste artikkel

Ingen skal ha kollektiv straff