Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uholdbare signaler

Regjeringen vurderer å øke fiskeeksporten gjennom å øke importen av kjøtt og melk og bygge ned norsk landbruk ytterligere. Det vil være en feilkobling og en tragedie.

Liten fiskebåt på vei inn Hessafjorden til Ålesund.Foto: Halvard Alvik / NTB
Liten fiskebåt på vei inn Hessafjorden til Ålesund.Foto: Halvard Alvik / NTB

Alarmen går, sang Jan Eggum fra Bergen på 70-tallet. Nå går alarmen igjen etter urovekkende signaler vestfra.

Norges Bondelag ber om et snarlig møte med næringsminister Iselin Nybø (V). Årsaken er opplysninger om at markedsadgang for norsk sjømat kobles til økt eksport av mat inn til Norge. Altså styrt, redusert sjølforsyning.

Det kan bli resultatet av forhandlingene om ny handelsavtale mellom Storbritannia og Norge etter Brexit. Samtidig forhandler britene med EU om det samme.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NTB at det ikke gjort noen direkte kobling mellom landbruk og sjømat "fra norsk side" i forhandlingene.

Sitatet er presist og utstudert: Det utelukker ikke at britene krever markedsadgang i norske matbutikker i bytte for norsk adgang til fiskemarkedene i London.

Nybøs sitat utelukker heller ikke at hun åpner for å gi etter.

Annonse

Konkret skal britene ha ønsket å få eksportere mer meieriprodukter, grønt og kjøtt til Norge. To land som hver for seg har potensiale for økt sjølforsyning, skal altså legge tvungne importkvoter til grunn for sitt handelssamkvem.

Dette er verken naturlig eller smart. Vi har ikke en hyllemeter med kjøtt å gi bort i forhandlingene. Britenes muligheter i det norske markedet er å finne i EU-kvotene som britene eventuelt kan få med seg ut av EU.

– Det er noe som er viktig for oss, og noe som er viktig for britene, sier Iselin Nybø. Vi forutsetter at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) bidrar med nødvendig klarhet i regjering om hva som er viktigst for Norge: Å sikre matforsyning og jordbruk i hele landet.

Den gir vi ikke vekk for å kunne eksportere fisk som verden uansett vil ha. Fish&chips er nok av britisk opphav, men fiskespisingen er global.

Sjømatnæringen vil gjerne ha enda bedre markedsadgang for sin eksport. Da er det viktig å huske at eksporten av sjømat fra Norge har økt fra 31,4 millioner kroner i 2000 og til 107,3 milliarder kroner i 2019. I samme periode er matimporten til Norge mangedoblet. Da er det ikke sjømat som trenger en boost.

Næringsminister Nybø har rett i at forhandlinger krever harde prioriteringer. Da kommer vi ikke utenom at ressursene i Norskehavet er flyktige og bevegelige. Ressursene på land er jordbundne, håndfaste og beskyttet innenfor Norges grenser i krisetider.

Dersom vi skal vi gi noe til Storbritannia for å selge mer sjømat, skal vi gi noe sjøbasert. Landressursene må forbli intakte.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En sommer uten frukt, bær og grønt