Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uakseptabel oppførsel i Forsvaret

45 prosent av alle kvinner i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering. Det tradisjonelt maskuline miljøet har en alvorlig ryddejobb å gjøre.

Et av hovedproblemene som kommer fram av undersøkelsen, er nettopp at det underbygger manges fordommer om Forsvaret: En machokultur der det er langt igjen til likestilling. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Et av hovedproblemene som kommer fram av undersøkelsen, er nettopp at det underbygger manges fordommer om Forsvaret: En machokultur der det er langt igjen til likestilling. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført undersøkelsen der nesten halvparten av alle kvinnene som svarer, forteller at de har opplevd en form for seksuell trakassering minst en eller to ganger i løpet av det siste året.

Kartleggingen blant ansatte og vernepliktige viser riktignok en nedgang i antall tilfeller av mobbing og trakassering fra 2018 til 2020. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er likevel tydelig på at resultatet er alvorlig.

Det er kvinner og de yngste aldersgruppene som opplever mest mobbing, og det er god grunn til bekymring. Særlig fordi Forsvaret etter forrige undersøkelse satte i verk ni konkrete, strategiske tiltak for å forbedre miljøet og rydde opp i uakseptabel atferd.

Det er gjennomført holdnings- og informasjonskampanjer, man har revidert interne regelverk, forbedret systemene for varsling, gjennomført seminarer om organisasjonskultur for ledergruppen og etablert intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret. Det er dessuten opprettet en prosjektstilling for å følge opp tiltakene.

Annonse

Et av hovedproblemene som kommer fram av undersøkelsen, er nettopp at det underbygger manges fordommer om Forsvaret. Tallene kan tyde på at det er et røft miljø, en machokultur der det er langt igjen til likestilling og aksept for kvinner.

Den oppfatningen har Forsvaret jobbet hardt med å motbevise, blant annet gjennom målrettet arbeid med inkludering og rekruttering av kvinner. Når man vet at mange av dem som utsettes for mobbing, og et flertall av dem som opplever seksuell trakassering, aldri varsler om det, er det grunn til å tro at mørketallene er store.

Regjeringen har et mål om minimum 30 prosent av hvert kjønn i befalsutdanningen og den grunnleggende offisersutdanningen. Forsvaret sier selv at større mangfold og økt kvinneandel i seg selv er et forebyggende tiltak for å forbedre kjønnskulturen. Det skal imidlertid ikke gå på helse og sikkerhet løs for de kvinnene i mindretall som går fremst i å få til endring.

Man kan håpe at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har rett i at Forsvarets hierarkiske, militære oppbygning kan vise seg gustig for å få bukt med problemet: "Det er ikke tvil om hvem som er ansvarlig, fra lagfører til forsvarssjefen selv", sier han til Aftenposten. men det gjenstår altså å bevise.

Trakassering av kolleger, enten de er på linje eller under deg i rang, handler om manglende verdier. Fortsatt trengs mer opprydning og holdningsarbeid før Forsvaret kan sies å tilby et inkluderende og trygt arbeidsmiljø for alle.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Betryggende oppslutning om Forsvaret