Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tvangsbruk avler mistro

Tvangsbruken overfor kommuner og fylker har svekket velgernes tillit til politikere, viser ny undersøkelse.

Mistro: Solberg-regjeringas tvangsbruk har svekket velgernes tillit.  Foto: Berit Roald / NTB
Mistro: Solberg-regjeringas tvangsbruk har svekket velgernes tillit. Foto: Berit Roald / NTB

Det Solberg-regjeringa har sammenføyd med tvang, skal en rødgrønn regjering skille. Det lover blant andre Aps stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås, som kalte regionreformen "et makkverk" under Lokalsamfunnsforeningens konferanse forrige uke.

Oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner og fylker er både bra og nødvendig. Ikke minst fordi en omfattende meningsmåling Infact har gjennomført for Lokalsamfunnsforeningen viser at regionreformen og tvangsbruken har svekket velgernes tillit til rikspolitikere og fylkespolitikere.

Målingen viser at 42 prosent av de spurte, totalt 5.500 personer, har mindre tillit til politikere på fylkesting og Stortinget som følge av sammenslåingene. 41 prosent oppgir at tilliten er uendret, fem prosent har mer tillit og 12 prosent vet ikke.

Det er ingen overraskelse at tvang fører til mistro. Vårt demokrati er tuftet på representativitet og tillit. Solberg-regjeringa har bidratt til å svekket demokratiet gjennom sentralisering og tvang.

Økt mistro kommer på toppen av den svekkelsen av demokratiet som sentralisering av kommuner og fylker i seg selv innebærer.

Annonse

Dersom de nye, sammenslåtte fylkene – som gigantfylket Viken – hadde blitt valgkretser, ville vi sett en enda større, en gedigen, forskyving av makt her til lands. Viken ville blitt en valgkrets med langt over 1, 2 millioner velgere, det vil si 23 prosent av Norges befolkning.

Den maktforskyvingen satte heldigvis Valglovkommisjonen til slutt en stopper for. Utvalget konkluderte med at de grunnlovfestede valgkretsene til Stortinget skulle opprettholdes. De opprinnelige fylkene fungerer fortsatt som valgkretser.

Et flertall av innbyggerne i Viken, Vestland, Innlandet og Vestfold og Telemark vil ha de opprinnelige fylkene tilbake, viser Lokalsamfunnsforeningens meningsmåling. Flertallet er knappest i stortingsvalgkretsen Hordaland, men mye større i Sogn og Fjordane valgkrets – slik at det er et tydelig flertall for deling også i Vestland.

I Troms og Finnmark er som kjent motstanden mot tvangssammenslåingen massiv, og planleggingen av oppløsingen er kommet langt. Bjarne Rohde, fylkesråd i Troms og Finnmark, sier det er mulig med en oppløsning allerede i 2022, senest i 2023. Viken kan også oppløses i 2023.

Målingen vitner også om sterk støtte til bruk av rådgivende folkeavstemninger i spørsmål om sammenslåing og deling av kommuner og fylker. 56 prosent for, 25 prosent mot. Men hva om én tidligere kommune vil ut, og den/de andre ikke vil?

I tidligere Søgne kommune i Agder vil mange ha tilbake sin gamle kommune. Det framstår som urimelig om bystyret i Kristiansand skulle bestemme Søgnes skjebne etter at Solberg-regjeringa har tvangssammenslått.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er også tydelig på at den kommunen som vil ut, skal respekteres. Det er rimelig.

Neste artikkel

Snikprivatisering av norsk kraft