Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trusselen mot norsk arbeidsliv

Fair Play Bygg avdekker at arbeidslivskriminaliteten florerer, også innen elektrobransjen. Slik undergraves norsk arbeidsliv.

Illustrasjonsfoto: Kriminaliteten florerer på norske bygg- og anleggsplasser. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Illustrasjonsfoto: Kriminaliteten florerer på norske bygg- og anleggsplasser. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fair Play Bygg er en organisasjon som arbeider med å avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet – og med å dokumentere lovbrudd i bransjen. I organisasjonens årsrapport for 2020 kommer det fram at Fair Play sendte 230 varsler om kriminalitet og kritikkverdige forhold til offentlige etater i fjor.

«Dette er historia om ein del av arbeidslivet i Noreg 2020. Rå utnytting, trugsmål, helsefarlige forhold og ingen smittevern,» heter det i rapportens forord.

2020 var et dårlig år for mange, men noen profitterer på krisa. "Kriminelle i arbeidslivet har utnyttet krisa på mange vis. De fleste varslene handlet om arbeidsfolk som på ulike måtar hadde blitt svindla for lønn, ofte i kombinasjon med svart arbeid organisert av bakmenn i de kriminelle bedriftene. Kjernen i arbeidslivskriminalitet er utnytting av arbeidsfolk, noen ganger i slavelignende forhold.", sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn til Fri Fagbevegelse.

Årsrapporten fra Fair Play Bygg avdekker også funn innen elektrobransjen. Arbeidslivskriminaliteten innen elektrobransjen er avdekket sammen med Kirkens Bymisjon, EL og IT forbundet og Nelfo (NHO).

Det kriminelle nettverket i elektro omfatter over 30 ulike bedrifter, der et titalls er kjernebedrifter. Det handler om id-tyveri, svart arbeid, dokumentfalsk, bruk av stråmenn, trusler og vold, og om grov utnyttelse av arbeidsfolk på grensen til tvangsarbeid. Det kriminelle nettverket har forgreninger til andre bransjer.

Annonse

Flere av elektrikerne er fra Romania, og flere kilder melder om svindel med dokumentasjon fra nettopp Romania. Det gjelder både for elektrikere som montører, og for faglige ledere som installatører. "Nå er det vill vest-tilstander også i elektro", sier Kai -Otto Helmersen fra Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus.

Helmersen mener det er nødvendig med forbud mot bemanningsbransjen.

Bemanningsbransjen består av selskaper som driver utleie av arbeidskraft. Mange av selskapene, vikarbyråene, lever godt på arbeidskraft fra Øst-Europa.

De store økonomiske forskjellene mellom østeuropeiske land og rikere land i Vest- og Nord-Europa har ført til enorm arbeidsutvandring.

Norge hadde forbud mot bemanningsbransjen fram til år 2000, med unntak av handel og kontor, lager og kantine. Men Ap endret syn i 1997 da EU forberedte et nytt vikarbyrådirektiv. Dermed sørget Høyre, Frp og Ap for frislipp av bemanningsbransjen i 1999.

EUs Vikarbyrådirektiv kom i 2008 og var omstridt i Norge. Først Fellesforbundet, og senere LO, vedtok krav om veto mot direktivet. Det var dissens i den rødgrønne regjeringa da Vikarbyrådirektivet ble implementert i 2012 – med Høyre, FrP og Aps stemmer.

Om norske myndigheter ikke får bukt med kriminaliteten i kjølvannet av bemanningsbransjen, undergraves norsk arbeidsliv.

Neste artikkel

Kritikken mot TikTok