Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Troms og Finnmark bør bestemme farten selv

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ber Troms og Finnmark vente med fylkesdelingen til 2024. Det oppfattes som et svik, naturlig nok.

I Finnmark: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram under den offisielle åpningen av det 9. Sametinget i Karasjok. Foto: Terje Bendiksby / NTB / POOL
I Finnmark: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram under den offisielle åpningen av det 9. Sametinget i Karasjok. Foto: Terje Bendiksby / NTB / POOL

Oppdelingen av Troms og Finnmark etter Høyre-regjeringas tvangssammenslåing må utsettes til 2024, mener kommunalminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet.

Det går fram av et brev til de sammenslåtte fylkene datert 12. november. Regjeringen vil legge til rette for at nye fylkeskommuner skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2024. Dette er det tidligst mulige og beste tidspunktet nye fylkeskommuner kan tre i kraft, skriver statsråden.

Som mange vil huske, sa 87 prosent av finnmarkingene nei til sammenslåing i en folkeavstemning. Også i Troms var det flertall mot sammenslåingen av de to fylkene.

"Det endrer ingen ting", sa daværende kommunalminister Monica Mæland (H) om motstanden i Finnmark og Troms våren 2018. En maktarroganse vi knapt har sett maken til.

Den urimelige tvangsbruken Troms og Finnmark har vært utsatt for, bør gjøre en distriktsminister fra Sp ytterst lydhør overfor de to fylkene. Ikke minst med tanke på at Sp har vunnet mye av sin oppslutning ved å tale distriktenes- og lokaldemokratiets sak. Samtidig er Troms og Finnmark kommet lengst i å forberede oppdelingen.

Dessuten fikk fra våre to nordligste fylker svar på søknaden om oppdeling i Hurdalsplattformen av 13. oktober: Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges (...).

Det framstår som helt unødvendig å pålegge Troms og Finnmark å vente helt til 2024 med oppdelingen. Fylkene bør selv kunne påvirke farten på reverseringen av sammenslåingen.

Bjørn Arild Gram presiserer i brevet at Troms og Finnmark "må bruke samme tidsplan som for øvrige eventuelle fylkesdelinger".

Kommunal- og distriktsministeren skriver også: For at Stortinget skal få en godt opplyst sak når det skal fatte vedtak, må også Troms og Finnmark fylkeskommune oversende en utredning som underbygger søknaden om deling.

Ap-Sp-regjeringa har altså i praksis allerede innvilget søknaden om deling. Dersom distriktsministeren mener det er nødvendig med "en utredning som underbygger søknaden" – så kan vel departementet forberede saken for Stortinget? Troms og Finnmark har antakelig kastet bort nok tid og penger under tvangsprosessen.

Dersom lovverk tilsier at delingen ikke kan ferdigstilles før i 2024, bør Gram redegjøre for dette lovverket – for innbyggerne i Troms og Finnmark. Og gå i dialog med den tvangssammenslåtte fylkeskommunen om prosessen og eventuelle overgangsordninger.

Det er overraskende at en Sp-statsråd ikke viser større forståelse overfor våre to nordligste fylker.

Og det bør ikke overraske Gram at Torill Olsen, redaktør i nettmagasinet "Sett Nordfra" og skribent her i Nationen, betegner utsettelsen av fylkesdelingen som "et stort svik".

Neste artikkel

Om å bruke Putin til eget formål