Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Triste tall om politikermobbing

De som hetser og mobber politikere til taushet er fiender av demokratiet, og må behandles deretter.

Utsatt: Kommunestyrer som her i Overhalla skal tåle mye. Men ikke alt. Foto: Michael Brøndbo
Utsatt: Kommunestyrer som her i Overhalla skal tåle mye. Men ikke alt. Foto: Michael Brøndbo

Det stunder til valg. I disse dager settes de siste valglistene sammen i bygd og by. Mange steder er utskiftingen stor og nei-svarene mange.

En undersøkelse utført for Avisenes Nyhetsbyrå i 2013 viste at 4 av 10 politikere blir utsatt for mobbing. En ferskere undersøkelse blant 1339 kvinnelige lokalpolitikere viser at 10 prosent har vært seksuelt trakassert siden de ble innvalgt i 2015.

Den digitale motorveiens parlament av nettroll og hetsere skal ikke begrense deltakelsen i vårt demokrati. Enkelte mediers innskrenkning av eller nedleggelse av kommentar- og debattfelt er til å forstå.

I Marnardal har Helge Sandåker vært en populær ordfører for et Arbeiderparti som trakk over 4 av 10 velgere ved siste valg. Han trekker seg som ordfører til høsten, etter å ha blitt mobbet på sosiale medier.

Tre av 10 ordførere har opplevd trusler og trakassering i perioden, ifølge Kommunal Rapport.

Annonse

Når nettrollene skal forsvare seg, heter det gjerne at "makta får tåle litt mobbing." Det er feil. Makten skal tåle maktkritikk, også i små samfunn. Men folk som stiller opp og lar seg velge for å få demokratiet til å fungere, fortjener også respekt.

Demokratiet angår oss alle. Likevel deler vi moro-meldinger om at sirkusene ikke får rekruttert klovner fordi alle er på Stortinget. Kaller vi politikere for "landsforrædere" fordi de er uenig med oss? I så fall bekrefter vi bare det gamle munnhell at vi får de politikerne vi fortjener.

Ordføreren i Marnardal har måttet tåle at en KrF-politiker i hans eget kommunestyre trykker "liker" på ufine innlegg mot ordføreren. Det er ukollegialt og skadelig.

PST-sjefen påpeker at netthets mot politikere er et demokratisk problem. Vi stiller oss bak oppfordringen til Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng: Terskelen for å anmelde er for høy. Den må bli lavere.

På 1800-tallet var vi opptatt av å verne våre folkevalgte. Om datidens frivillige skyttervesen skrev Bjørnstjerne Bjørnson: "Gamlingen på tinget skal få stemme kjekt, bakom rifleringe av vår unge slekt". Stortinget lot seg verne mot svensk makt. Det er langt verre å forsvare folkevalgte mot den gift som siver inn via sosiale medier og elektronisk kommunikasjon.

Hvis hver og en stiller opp, der vi møtes digitalt eller virkelig, er det dog fullt mulig.

Oppsummert

Tungt å fylle

1 Mange skyr politiske verv på grunn av frykt for hets. Det er et demokratisk problem.

Sak, ikke person

2 Folk med makt må tåle kritikk, men ikke mobbing. Våre folkevalgte fortjener respekt.

Ingen privatsak

3 Nettbermen må tas hardere. Trusler mot politikere er en sak for politiet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den stille veka