Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tiltak på overtid

Tiltaksplanen mot villsvin må omsettes i praksis raskt. Vi har ikke tid til å la arten vokse mer i Norge.

Villsvin: Uønsket i Norge. Foto: Anders Ludvigson / Mostphotos
Villsvin: Uønsket i Norge. Foto: Anders Ludvigson / Mostphotos

Få dager før Mattilsynets og Miljødirektoratets handlingsplan mot villsvin var klar, ble det skutt to villsvin i Trøndelag.

Så raskt og uforutsigbart sprer det svartelistede villsvinet seg i norsk natur. Arten kan ikke lenger behandles som et eksotisk innslag i faunaen nær svenskegrensen i Østfold.

Villsvin gjør stor skade i skog og på innmark. Villsvin er smittespredere av afrikansk svinepest, en svært alvorlig og smittsom dyresykdom som vil gi omfattende dyrelidelse i norske fjøs, og påføre produsenter, næring og land enorme kostnader. Spredningen av villsvin forsterkes av et varmere og våtere klima i Europa.

Hovedmålet er minst mulig villsvin på minst mulig leveområde i Norge. Å sette et mål om utryddelse vil være en utopi: Svenskene skyter 115.000 villsvin årlig, uten å klare å redusere stammen kraftig. For 300.000 svenske villsvin er riksgrensen uinteressant.

Da haster det mer å komme i gang med kraftfulle tiltak for å ta ned stammen på norsk side. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) advarer mot signifikant vekst og geografisk spredning av villsvinbestanden, "dersom det ikke settes i verk drastiske tiltak".

Annonse

Jegere og grunneiere har hatt et ambivalent forhold til arten. Den er jaktbar og gir godt kjøtt. Når svenskene ikke nådde sitt mål fra 1981 om å utrydde arten, skyldtes det også fôring og flytting av villsvin til nye områder.

Snart 40 år senere må vi unngå å gjøre samme feil i Norge. Det svenske Naturvårdsverket har beregnet en milliard kroner i kostnad bare for jordbruket.

I tillegg kommer kostnadene fra trafikkpåkjørslene. I Sverige er det nå flere trafikkulykker med villsvin enn med elg. Inntektene fra jakt på arten går opp i spinninga for samfunnet. Agri Analyse har beregnet at skadene fra hvert felte villsvin i Sverige er 5000 kroner høyere enn inntektene.

På 4 år har avskytingen i Norge økt fra 70 til 310 felte svin sist vinter. Det er for lite. VKM beregner den norske bestanden til 400–1200 dyr men mener altså det er stor fare for stor vekst uten raske tiltak.

Mattilsynet og Miljødirektoratet foreslår et vederlag for prøvetaking på mellom 500 og 1500 kroner til villsvinskytterne. Vel så viktig er det å forby fôring, samt å åpne for fellefangst og åtejakt med belysning på de nattaktive villsvina.

Disse tiltakene krever forskriftsendringer. Erfaring fra rovdyrfeltet viser at det tar vel lang tid å få endret jaktregelverket her i landet.

Miljø- og landbruksdepartementene krever minimalisering av villsvinbestanden. Vi forutsetter at den klare bestillingen gir seg utslag i en rask regelendringsprosess.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Trusselbildet i det digitale rom øker