Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tillit, ikke portforbud

Justisdepartementet har sendt et lovforslag på høring, som gir regjeringen mulighet til å innføre portforbud som smitteverntiltak. Forslaget bør leses svært kritisk.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) foreslår en lov om portforbud.  Det vil hindre bevegelsesfriheten og privatlivet på en måte som ikke ligner Norge. 
Foto: Berit Roald / NTB
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) foreslår en lov om portforbud. Det vil hindre bevegelsesfriheten og privatlivet på en måte som ikke ligner Norge. Foto: Berit Roald / NTB

Alle restriksjoner under koronapandemien er pålagt for å begrense overføring av smitte mellom mennesker. Håndvask, avstand, hjemmekontor og munnbind handler om å unngå at viruset sprer seg.

Myndighetene er særlig opptatt av at ikke for mange blir syke samtidig. Vi må unngå overbelastning av helsevesenet. Den dugnaden er vi alle med på, i den grad at vi er blant landene i Europa som har klart seg best i pandemien så langt.

Vi har akseptert stengte restauranter, trenings- og kulturtilbud fordi vi forstår hensikten og målet som skal oppnås. Vi har godtatt store begrensninger i enkeltmenneskers livsutfoldelse fordi vi forstår alvoret og fordi vi i stor grad har tillit til helsemyndighetene og regjeringen.

Det skjærer derfor i ørene når justisminister Monica Mæland (H) foreslår en lov som i praksis gjør det mulig å stenge folk inne i sine egne hjem. Som leder i Advokatforeningen, Jon Wessel Aas sier, "det gjør vi ellers bare som straff".

Portforbud har vært brukt i både Frankrike og Spania under pandemien - og nå nylig for å få kontroll under de voldelige demonstrasjonene i Washington, USA - men er et svært inngripende tiltak som det skal sitte langt inne å ty til.

Annonse

Vi er ikke der i dag. Det bekrefter også Mæland. Hun sier det kun vil være aktuelt i en ekstrem situasjon, og regjeringen ønsker å ligge i forkant hvis det skulle bli nødvendig.

Men hva er kriteriene for når det er nødvendig? Er det antall nye smittede per døgn som avgjør? Per kommune eller på landsbasis? Er det reproduksjonstallet? Antall innlagte på sykehus? Antall under intensivbehandling? Summen av alle disse? Og hvem bestemmer når vi kriteriene eventuelt er "oppfylt"?

Vi deler Folkehelseinstituttets skepsis. De viser til at gevinsten vil være liten når man allerede har flere kontakt-begrensende tiltak. Dessuten vil et portforbud hindre bevegelsesfriheten og privatlivet på en måte som ikke ligner Norge.

Innføring av portforbud vil være et langt steg bort fra det tillitsbaserte dugnadssamfunnet vi kjenner. Riktignok er vi i en ekstraordinær situasjon der en altoverskyggende pandemi truer folkehelsa, men det er fortsatt fredstid.

Hvis ikke myndighetene er varsomme med virkemidlene, risikerer vi at samfunnet umerkelig blir endret. Vi skal være uhyre oppmerksomme slik at grenser ikke flyttes forhastet og uten demokratisk forankring og kritisk debatt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ordførere i Oslo-regionen presser på for flere koronavaksiner