Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tall som tilslører

Små kommuner er dårligere på sykehjemsrutiner og prosedyre. De eldre bryr seg ikke. Det er her de trives best.

Nærhet: De får kanskje færre samtaler om legemidler, men eldre i små kommuner trives best på sykehjem. Foto: Siri Juell Rasmussen
Nærhet: De får kanskje færre samtaler om legemidler, men eldre i små kommuner trives best på sykehjem. Foto: Siri Juell Rasmussen

Beboere på sykehjem i kommuner med under 5000 innbyggere kommer dårligere ut enn beboere i store kommuner og byer. Det er funnene til Senter for omsorgsforskning, i en studie utført for helseminister Bent Høie (H). Studien omtales i Aftenposten.

Funnene bygger på hva kommunene selv har rapportert om fire parametre: Legemiddelgjennomgang og legevurdering, tannhelsevurdering og ernæringskartlegging av hver enkelt beboer.

En del kommuner og sykehjem har ikke faster rutiner for å tilby disse tjenestene. Oslo scorer gjennomgående høyt, mens Troms og Finnmark ligger lavt.

Av de kartlagte områdene er ernæring kanskje det viktigste. Mange eldre går ned i vekt når de havner på institusjon: I 2017 presenterte Helsedirektoratet tall som viste at 36 prosent av beboerne ved sykehjem har eller risikerer underernæring.

Forekomsten av underernæring varierer fra 20 til 71 prosent, og mellom 20 og 78 prosent er i risikosonen.

Også da var det store variasjoner: I Oslo hadde 78 prosent fått kartlagt sin ernæringsstatus, mot kun 18 prosent i Sør-Trøndelag.

Annonse

Men året etter viste nye tall like fullt at nær 3 av 10 sykehjemsbeboere i Oslo var underernærte. Kartleggingen som gir kommunen god score i evalueringen, tilslører at tallene på vekta rundt om i hovedstadens sykehjem er fallende.

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt å tolke innrapporterte tall fra eldreomsorgen med forsiktighet, fordi ulikheter mellom kommuner og fylker kan skyldes underrapportering. Denne advarselen burde også ledsaget den ferske nyheten fra sykehjems-Norge.

Det er langt fra uinteressant å fokusere på kommunale forskjeller i eldreomsorgen. Men all tellingen og målingen av kommunene stjeler tid og oppmerksomhet fra hovedpersonene, fra brukerne.

Ernæringsfysiologer og leger har lenge fortalt oss at underernæring er lettere å forebygge enn å behandle. Tre måltider pluss kaffe og kake i løpet av 8 timer på dagtid er mindre gunstig. Flere små måltider spredt over dag og kveld, med mer smør og fløte i maten, er å foretrekke.

En del av timene som går med til intervjuing og rapportskriving burde heller gå til å utforme gode rutiner og smakelige måltider for brukerne.

Helseministeren sier til Aftenposten at rapporten viser at det viktigste ikke er om sykehjemmet er privat eller kommunalt, men hvilken kommune det ligger i.

Vi mener det viktigste er at sykehjemmets beboere er fornøyd. Og det, bekrefter studien, er de i størst grad i de små kommunene, ikke i de store kommunene som scorer bra på skjemavariabler.

Få av oss ser fram til å bli telt og målt når vi eventuelt havner i eldreomsorgen. Vi imøteser å være mette og tilfredse.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vil flere bo på bygda etter korona?