Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svinenæringa må rydde opp

Brennpunkt-programmet "Griseindustriens hemmeligheter" viser rystende brudd på dyrevelferdsloven. Svinenæringa må ta kraftfulle tak for å gjenopprette tilliten til forbrukerne.

Bilde fra Brennpunkt-programmet "Griseindustriens hemmeligheter". Foto: NRK
Bilde fra Brennpunkt-programmet "Griseindustriens hemmeligheter". Foto: NRK

De skjulte videoopptakene fra norske grisefjøs, produsert av Piraya Film og kringkastet av NRK, viser uakseptable handlinger og holdninger i norsk svinenæring. Seerne ble vitne til blant annet kastrering uten bedøvelse, vold mot dyr og tvilsomme avlivningsmetoder.

Scenene framsto som soleklare brudd på dyrevelferdsloven. I tillleg kom det, via de skjulte opptakene, klart fram at de involverte svineprodusentene hadde god kjennskap til regelverket, men at de likevel valgte å ikke følge det.

Forholdene som ble beskrevet i filmen hører ikke hjemme i norsk dyrehold. Norske dyr skal behandles med respekt, som individer med egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, slik det slås fast i dyrevernloven. Husdyrprodusenter plikter å behandle dyrene sine godt, og beskytte dem mot fare og unødige påkjenninger og belastninger.

I Norge har fortellingen om god dyrevelferd bidratt til å legitimere en jordbrukspolitikk som sørger for betydelige overføringer av offentlige midler til landbruksnæringen. Et viktig argument har vært at norsk husdyrproduksjon er bedre enn de fleste andre lands, både når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse.

Annonse

Det er derfor svært alvorlig når det avdekkes grove brudd på dyrevelferdsloven og dårlige holdninger i fjøset. Avsløringer som dette rammer ikke bare den enkelte bonde, men også svinenæringen og norsk landbruk som sådan. Bildene svekker forbrukernes tillit til næringen.

Det er helt avgjørende at svinenæringa rydder opp i de kritikkverdige forholdene og gjenoppretter tilliten til forbrukerne. Tiltakene må ha troverdighet, slik at forbrukerne kan være sikre på at kjøttet de kjøper er produsert under forsvarlige dyrevelferdsmessige forhold.

Næringa har allerede startet dette arbeidet. I etterkant av Mattilsynets store tilsynskampanje i svinenæringen i Rogaland for to år siden, som avdekket regelbrudd i stort omfang, har bransjen utviklet et dyrevelferdsprogram for svin. Svineprodusentene må dokumentere hvordan de behandler syke og skadde dyr, gårdene får hyppigere veterinærbesøk og slakteriene har fått et større ansvar for å varsle om mulige avvik.

Filmopptakene i Brennpunkt-programmet ble foretatt i årene 2013 til 2016. Det er grunn til å forvente at dyrevelferden er bedre i dag, ettersom det omtalte dyrevelferdsprogrammet er blitt innført i mellomtiden.

Det gjenstår likevel et stort stykke arbeid for å overbevise forbrukerne om at ting er på stell i norsk svinenæring. Svineprodusentene må dokumentere god dyrevelferd.

Oppsummert

Rystende

1 De skjulte videoopptakene fra norske grisefjøs som ble vist på NRK Brennpunkt onsdag, viser rystende brudd på dyrevelferdsloven.

Må rydde

2 Svinenæringa må rydde opp i egne fjøs på en troverdig måte, slik at tilliten til forbrukerne kan gjenopprettes.

Program

3 Næringa har allerede innført et dyrevelferdsprogram med gode tiltak. Dette programmet må utvikles videre.

Neste artikkel

Kommuneøkonomi på jordet