Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Studenter og eldre under samme tak

Studenter i kollektiv og eldre i omsorgsboliger kan ha gjensidig glede og nytte av hverandre. Kommuner bør bli med på interessant forsøksprosjekt.

En kobling av student- og omsorgsboliger kan bidra til å gjenskape noe av samværet mellom unge og eldre i samfunnet.  Foto: Eivind Senneset / NTB
En kobling av student- og omsorgsboliger kan bidra til å gjenskape noe av samværet mellom unge og eldre i samfunnet. Foto: Eivind Senneset / NTB

Det var atskillig vanligere før, at flere generasjoner bodde under samme tak. I takt med utbyggingen av velferdsordninger og begge kjønns deltakelse i arbeidslivet, er familiestrukturer endret og omsorgsboliger for eldre er en naturlig boform for dem som ikke lenger klarer seg alene.

Nå inviteres kommuner over hele landet til å søke tilskudd for å delta i et prosjekt med å samlokalisere studenter i kollektiv og eldre på sykehjem. Med studenthybler knyttet til eldreboligene, er tanken at de unge jobber noen timer i måneden med å arrangere sosiale aktiviteter for og med de eldre beboerne, enten mot lønn eller rimeligere husleie.

Ulike generasjoner lever mer atskilt enn tidligere. En kobling av student- og omsorgsboliger kan bidra til å gjenskape noe av samværet mellom unge og eldre i samfunnet. Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), håper pilotprosjektet kan bidra til både bedre bomiljø for begge parter og ikke minst til samspill på tvers.

Lignende ordninger fungerer i Nederland. Hensikten er å redusere ensomhet, legge til rette for meningsfulle hverdager og sosiale møtepunkter. Dette er universelle, menneskelige behov som gjelder uavhengig av alder. “Håpet er at dette skal være en vinn-vinn-løsning både for de eldre og for studentene”, sier Asheim.

Annonse

Til årets Gullruten-pris for godt tv, var TVNorge nominert med serien “Prosjekt Kollektiv”, der studentene Lars-Erik Christophersen og Mubarak Muse flyttet inn i etasjen over Paulus sykehjem i Oslo.

På grunn av koronapandemien ble serien annerledes enn man først hadde planlagt, men de to studentene forteller til VG at de valgte å bli boende også etter at tv-innspillingen var over. De ser bare fordeler ved at flere studenter får bo som dem.

Christophersen sier at tanken på at de eldre bare blir «stuet bort» av samfunnet var en av grunnene til at han ville prøve å bo slik. Og han avviser myten om at unge og eldre har lite til felles. “Det aller hyggeligste er å bare møte på noen i gangen. Småprate litt med noen som tar seg en røyk ute”.

Kunnskapsdepartementet står bak regjeringens pilotordning, mens Husbanken har ansvar for veiledning, godkjenning og utbetaling av tilskuddet til kommunene. Studentboliger kan bygges enten i egne hus eller som en fløy av et sykehjem/omsorgsboligbygg.

Regjeringen har satt av penger til inntil 20 hybelenheter i første omgang. Målet er minst én pilot i sentrale strøk og én i distriktet. Det er en start på noe som etter hvert må evalueres, men som etter alt å dømme kan skape kjærkomne møteplasser som øker forståelsen for hvordan mennesker utenfor egen aldersgruppe lever og tenker.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Med sommerferien kommer jordmorkrise – i år igjen