Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Striden om krafteksporten

Striden om krafteksporten kan ende med at svenske Vattenfall og co får eksportere kraft til Skottland, kanskje gjennom en kabel det står "Statnett" på. Det kan ramme Ap-ledelsen hardt.

Rødgrønne: Ap-ledelsens krumspring i NorthConnect-saken kan slå tilbake på Ap i valget. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Rødgrønne: Ap-ledelsens krumspring i NorthConnect-saken kan slå tilbake på Ap i valget. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Torsdag kunne Nationen melde at regjeringa åpner for å gi NorthConnect konsesjon for en eksportkabel til Skottland. Det går fram av Solberg-regjeringas høringsnotat om forslag til endringer i energiloven.

Regjeringa formulerer seg slik: "Departementet har til behandling én konsesjonssak som ble omsøkt i 2017, og der søkeren ikke vil oppfylle de foreslåtte kravene til eierskap. Forslaget innebærer at denne konsesjonssøknaden (NorthConnect) behandles i samsvar med energiloven slik den gjelder i dag."

Endringene i energiloven skal sikre at Statnett i hovedsak skal eie og drifte eventuelle framtidige utenlandsakabler. Dersom endringene hadde vært vedtatt, ville NorthConnect-søknaden vært stoppet.

Ap-ledelsen har hardnakket hevdet overfor norsk industri at de har stoppet NorthConnect-kabelen. Men regjeringa slår altså tvert imot fast at søknaden skal behandles etter eksisterende energilov. Det innebærer at NorthConnect kan få konsesjon.

Bak NorthConnect står svenske Vattenfall, Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO. Selskapene har altså søkt om konsesjon for å bygge, drifte og bruke en eksportkabel til Skottland.

NorthConnect-kabelen er kontroversiell fordi strømprisene til norske forbrukere og norsk industri vil øke med økt eksport. Derfor er industrien, LO, SV, Sp, Rødt og store deler av Ap motstandere av at kabelen bygges. Naturlig nok.

Annonse

Kraften bør fortsatt være et konkurransefortrinn som kommer norsk industri og norske arbeidsplasser til gode, og ikke en ren eksportvare.

Økt eksport fører til høyere strømpriser uavhengig av hvem som i hovedsak eier og drifter eksportkabelen. Svenske Vattenfall og co skal tjene penger. Derfor er nok selskapene mer enn villige til å sende kraften gjennom en kabel som Statnett i hovedsak eier, om det er dét som skal til. Statnett kan dessuten øke nettleia vår for å betale for kabelen, det kan ikke Vattenfall og co.

Det kan altså ligge an til et "kompromiss", der NorthConnect-selskapene får konsesjon mot at hoveddelen av eierskapet til kabelen overlates til Statnett. For alt vi vet, kan dette "kompromisset" lenge ha vært målet for en skjult agenda. I så fall har Ap-ledelsen lurt velgerne, og kanskje seg selv.

De hovedtillitsvalgte i for eksempel Elkem, Washington Mills AS, Industri Energi, Fellesforbundet og resten av LO vet bedre enn noen hva det handler om: Det avgjørende er om det åpnes for økt krafteksport, ikke nødvendigvis hvem som i hovedsak eier kabelen.

Jonas Gahr Støre og resten av ledelsen har lovet industrien at Ap har en avtale med regjeringa som garanterer at NorthConnect-kabelen aldri blir bygget. Nå når det viser seg at NorthConnect ikke er stoppet, sier Støre at Ap "aldri har vært kategorisk mot nye utenlandskabler".

Det er vanskelig å se hvordan Ap kan reise seg før stortingsvalget når politikken er så uklar, og tilsynelatende klare budskap blir så doble.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Er Sp-velgerne reaksjonære?