Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Streikeretten består, også ved skolestart

Verken kalender eller pandemi opphever lærernes rett til lønnskamp.

Tomt: Lærerstreiken tømmer klasserom ved skolestart. Tredjepart rammes av streik, som alltid. Foto: Heiko Junge / NTB
Tomt: Lærerstreiken tømmer klasserom ved skolestart. Tredjepart rammes av streik, som alltid. Foto: Heiko Junge / NTB

45 lærere i Bergen kommune har streiket i to måneder. Det har naturlig nok ikke påvirket hverdagen for norske skoleelever gjennom sommerferien. Nå skjerpes greiene.

Skolestarten påvirkes for titusener av elever når lærerstreiken trappes opp førstkommende mandag. Da vil nær 3000 lærere fra tre fagforeninger være tatt ut i streik.

Målet for Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er som det bruker å være: Å presse arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet. Foreløpig er frontene steile.

– Pengene er brukt opp, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, på spørsmål fra NRK om lærernes krav. Dette er selvsagt ikke riktig. En sektor med løpende skattinntekter og 19 prosent av brutto nasjonalprodukt har penger til å få lønnsoppgjøret for tre lærerorganisasjoner i havn. Hvis det er vilje.

Partene krangler om hvorvidt lærerne virkelig er lønnstapere. For resten av samfunnet bør det vekke bekymring hvor mange av dem som faktisk underviser barn og unge som mangler lærerutdanning og fagkompetanse. I tillegg er det av større betydning at stadig færre ønsker å bli lærer, eller faktisk starter - og forblir - i yrket etter endt utdanning. Denne utviklingen kan ikke ses løsrevet fra lærernes lønnsutvikling.

Annonse

Det hevdes fra både psykologer og arbeidsgiver at lærerstreiken er ekstra problematisk i år, etter at elevene har måttet tåle en hverdag med korona og nedstengning, også av skolen sin.

Bekymringen er reell, men svekker ikke streikeretten. Konflikter i arbeidslivet går i varierende grad alltid ut over tredjepart.

Ved Steinkjer videregående skole er mye av undervisningen stoppet opp på grunn av at lærere er tatt ut i streik. Kommunepsykolog i Steinkjer, Trude Hoff, påpeker overfor NRK at det aldri er beleilig med lærerstreik, men at det vil gå greit for de aller fleste elever.

–Det er lærerne som er i streik; ikke helsesykepleierne og helsestasjonen – alle hjelpetjenestene er der. Vi må huske at vi har blitt vant til å tåle både plan b og c, og at vi har vent oss til å være fleksible, sier hun.

– Jeg har lagt til meg noen rutiner, så det skal gå bra med egenlæring for min del, sier elev Peder Grønnesby Bragstad.

Arbeidskonflikten i skolesektoren går sin gang. En snarlig løsning innenfor arbeidslivets spilleregler er å ønske; både for lærere og kommuner, foreldre og barn.

Neste artikkel

Skatteflyktninger og andre vanskeligstilte