Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store forventninger

Ap får statsministeren, men Trygve Slagsvold Vedum kan notere valgseier for Senterpartiet. Det skaper forventninger.

Stoppe sentralisering: Det hviler store forventninger på de rødgrønne om å ta grep mot ytterligere sentralisering og stordrift - på alt fra offentlige tjenester til matproduksjon. Foto: Mostphotos
Stoppe sentralisering: Det hviler store forventninger på de rødgrønne om å ta grep mot ytterligere sentralisering og stordrift - på alt fra offentlige tjenester til matproduksjon. Foto: Mostphotos

Jubelen sto i taket på Arbeiderpartiets valgvake mandag kveld. En jubel for rødgrønt flertall. “Vi jubler selv om vi går tilbake fra 2017”, smilte en av stortingsrepresentantene selvironisk. Lettelsen var åpenbar.

Det er flertall for kommende statsminister Jonas Gahr Støres "plan A", den konstellasjonen partilederen gjennom hele valgkampen har sagt er hans foretrukne regjering: Ap, Sp og SV.

Dermed blir det samtaler. Det er mulig samtalene begynner med Ap og Sp, men Audun Lysbakken var klar i sin tale på SVs valgvake: “Det finnes ikke noe flertall uten oss. Den makten skal vi bruke”. Partiet er beredt til å gå i regjeringsforhandlinger, før han la til “… men politikken betyr alt”.

Alle partimålingene gjennom det siste året, som plasserte Senterpartiet oppunder 20-tallet, skapte både forundring, forventninger og forhåpninger. Det solide resultatet på 13,6 prosent er det nest beste i Sps historie. De er det partiet som går mest fram fra forrige stortingsvalg.

Annonse

Med 28 mandater får Sp en sterk posisjon både i regjeringsforhandlinger og på Stortinget de kommende fire årene. Det er bra for distriktspartiet, og bra for distriktene.

Sp skal ha mye av fortjenesten for dette regjeringsskiftet. Partiets tydelige, langvarige opposisjon mot Erna Solbergs regjering, mot reformer og sentraliserende politikk, ga en periode gjenklang hos hver femte velger her i landet. Sp har hentet velgere fra alle partier over streken til et rødgrønt flertall.

Selv om valgresultatet ble mer moderat enn de mest optimistiske målingene, er Trygve Slagsvold Vedum valgvinner. Sp har sørget for at distriktsaspektet er uløselig knyttet til utdanningspolitikken, i samferdsel- og i helsepolitikk, i nærings- og arbeidsliv, i klimapolitikk og selvfølgelig i landbrukspolitikk.

Sps store vekst virket inn på at Ap også lanserte et kraftig og gjennomarbeidet distriktskapittel i sitt partiprogram. Sps vekst har også virket inn på SVs engasjement for landbruket og bondeopprøret. SV er nå mer av et landbruksparti enn det har vært.

Vi ser fram til at en trepartiregjering av Ap, Sp og SV, med parlamentarisk flertall bak blir en god regjering for Norge, med en bedre, mer helhetlig politikk for å samle by og land. Det hviler store forventninger på de rødgrønne om å ta grep mot ytterligere sentralisering og stordrift - på alt fra offentlige tjenester til matproduksjon.

Vi har også forventninger til ny politikk for å utjevne sosiale forskjeller, heve inntektene i landbruket, sikre lik tilgang til det offentlige tjenestetilbudet uansett hvor man bor, trygge norsk næringsliv gjennom den norske arbeidslivsmodellen, og sørge for en bedre balanse mellom pålegg fra EU/EØS og det nasjonale og lokale selvstyret. I skepsisen mot Brussel vil SV være en god alliansepartner for Sp.

Neste artikkel

Inntektsgapet må vekk