Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stakkars pelsbønder

Storsamfunnet har avskiltet, skaltet og valtet med norske pelsbønder i fem år. Nå må erstatningspengene på bordet – i rikt monn.

Kostbart å erstatte: Pelsdyranlegg har lav alternativ verdi. Bøndene som fikk sin produkjson forbudt, skal ha erstatning. Foto: Sven Gil Westersjø
Kostbart å erstatte: Pelsdyranlegg har lav alternativ verdi. Bøndene som fikk sin produkjson forbudt, skal ha erstatning. Foto: Sven Gil Westersjø

I november 2016 vedtok et bredt stortingsflertall, inkludert H og Frp, at pelsproduksjon hadde en framtid i Norge. Det skulle gi en innbruddsherjet, utsatt næring ro og forutsigbarhet.

Slik gikk det ikke. I januar 2018 gikk Venstre inn i regjering. I regjeringsplattformen fikk Venstre sine regjeringspartnere H og Frp til å vrake sin primærpolitikk, og gå med på å forby produksjon av pels i Norge.

I snart fem år har norske pelsprodusenter og deres familier levd i uvisshet og utrygghet. Milliardverdier blir nullet når forbudet trer i kraft fra 1. januar 2025.

– Endelig får bøndene erstatning, meldte Sps finanspolitiske talsperson Geir Pollestad til NTB 25. september i år.

Slik gikk det ikke. I forrige uke ble Norsk Pelsdyralslag innkalt til møte med Sp-statsråd Sandra Borch. Her fikk bøndene enda en kalddusj: Takstprosessen i næringen er nullet, og må starte på nytt.

Annonse

Landbruksdirektoratet har avsluttet kontrakten med Norsk Landbrukstakst, bare få uker etter at firmaet startet jobben med å taksere pelsgårdene for erstatning. Årsaken skal være "mangler ved grunnlagsmaterialet for takseringen."

Vi forstår fullt ut det sinne og den frustrasjon som finnes i næringen. Vi forstår også spekulasjonene om at det egentlige problemet med Norsk Landbrukstakst ikke er manglende faglig kvalitet, men at firmaet vurderer verdiene i næringen høyere enn hva det er statlig vilje til å betale erstatning for.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er ikke skurkene i denne historien. Partiene stemte mot forbudet mot pelsdyrhold i Norge. Partiene stemte også for forbedringer av Solberg-regjeringens erstatningsopplegg i 2021.

Men det er Sp og Ap som nå stopper erstatningsprosessen, og slik legger stein til byrden for en hardt presset gruppe næringsutøvere. Det blir ikke bedre av at Sps Geir Pollestad forsøkte å score opinionspoeng på en prematur gladmelding som, sett i ettertid, ikke var annet enn å kaste blår i øynene på pelsbøndene.

– En svært kjedelig situasjon jeg gjerne skulle vært foruten, sier landbruks- og matminister Sandra Borch om den ferske takst-avgjørelsen. Det er ikke å ta for hardt i.

Nedleggelsen av produksjon av pels, en vare det fortsatt er lovlig å importere til Norge, startet som en farse. Den må ikke ende i tragedie. Det påligger dagens regjering å legge vekk millimetermålet og heller fokusere på rask og raus erstatning.

Forbudet mot pels var ment å ivareta individers velferd. Velferd koster, for dyr som for folk.

Neste artikkel

Utbyggingen av E6 i Innlandet må fortsette