Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spiller rulett med dyrehelsa

Norske myndigheter må ta advarslene på alvor og bekjempe villsvin i Norge. Faren for innføring av afrikansk svinepest er stor.

Smittekilde: Villsvin er observert i Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag. På bildet: Et  rømt villsvin på tur i Strand i Rogaland. Foto: Julia Voster / NTB scanpix
Smittekilde: Villsvin er observert i Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag. På bildet: Et rømt villsvin på tur i Strand i Rogaland. Foto: Julia Voster / NTB scanpix

Afrikansk svinepest er en fryktet og dødelig virussykdom som nå sprer seg både nordover og sørover i Europa - 15 land er rammet. For to uker siden ble det påvist smitte vest i Polen, nær Tyskland. Det er villsvin som er smittekilden.

Bondebladet meldte fredag at norsk beredskap mot afrikansk svinepest slaktes i en rapport fra EØS-avtalens overvåkingsorgan, Esa. I rapporten pekes det på at Norge ikke har testet døde villsvin siden 2017. Norge mangler biosikkerhetstiltak, og sporingssystemet er for svakt. Det er høyst urovekkende.

Testing av døde villsvin anses å være ett av de mest effektive tiltakene for å oppdage utbrudd av afrikans svinepest tidlig. Om mangelen på norsk testing, skriver Esa: «Dette inngir ikke tillit til at afrikansk svinepest vil bli oppdaget på et tidlig tidspunkt ved et utbrudd i jaktområder eller ved gårder».

Annonse

Esa-rapporten slår dermed fast det Norsvin har uttrykt bekymring over i flere år. Norsvin har kritisert norske myndigheter for ikke å ha tatt inn over seg hvor alvorlig og dramatisk det er at villsvin tar seg inn over norskegrensa. Norsvin har aldri slått seg til ro med en «handlingsplan mot villsvin», og krever en bekjempelsesplan. «Men jeg registerer at myndighetene mener en bekjempelsesplan ikke vil være mulig å håndtere. Det blir for passivt!», sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes til Bondebladet.

Mattilsynet og Miljødirektoratet la fram handlingsplanen mot villsvin 15. november. Tiltakene i planen er ment å redusere villsvinbestanden. Norsvin mener myndighetene ikke er seg sitt ansvar bevisst. «Norges omdømme på renhet, dyrehelse og mattrygghet står på spill. Myndighetene tar ikke sitt ansvar. Det er å spille rulett med norsk svineproduksjon og deler av norsk landbruk», sier Eik-Nes til Bondebladet. Mye tyder på at han Eik-Nes har rett.

Norges Bondelag er også bekymret for situasjonen. Leder Lars Petter Bartnes viser til at Norsvins beregninger viser at et utbrudd av afrikansk svinepest i Norge vil koste flere hundre millioner kroner årlig.

Det er på høy tid at rødlysene begynner å blinke i Mattilsynet og Miljødirektoratet også. Villsvin er observert i Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag. Om det ikke settes i verk drastiske tiltak, kan bestanden øke til 40.000 dyr i løpet av 15 år, ifølge forskning.no.

Norske myndigheter må ta faren på alvor, og erstatte handlingsplanen for reduksjon av bestanden med effektive tiltak for bekjempelse av villsvin i Norge, i tråd med Norsvins krav. Konsekvensene av å sette norsk dyrehelse på spill er både alvorlige og uoverskuelige.

Neste artikkel

Allemannsrett og friluftslov