Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solbergs uakseptable morgengaver

Natt til fredag vedtok Stortinget et næringsforbud samtidig som abortloven for første gang ble strammet inn. Begge vedtakene er resultat av politisk maktspill.

En fullsatt stortingssal fattet natt til fredag to kontroversielle vedtak som et direkte utslag av politisk maktbegjær. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
En fullsatt stortingssal fattet natt til fredag to kontroversielle vedtak som et direkte utslag av politisk maktbegjær. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Det er et historisk sus over begge vedtakene. For første gang siden brennevinsforbudet er det innført et næringsforbud i Norge, når et stortingsflertall har bestemt at pelsdyrnæringen skal avvikles.

Det er sterk kost, ikke minst når en tar i betraktning at næringsfrihet var en av de sentrale prinsippene som ble knesatt av eidsvollmennenene i 1814.

På samme måte er abortvedtaket som ble fattet samme natt en unik hendelse. For første gang siden abortloven ble kjempet fram for 40 år siden, innskrenkes nå kvinners selvbestemmelse. Vedtaket innebærer at en fjerner åpningen for selvbestemt abort av en eller flere flerlinger (forsterreduksjon). Kvinner som vil gjennomføre fosterantallsreduksjon må nå møte i abortnemnd, selv før uke 12 i svangerskapet.

Disse to vedtakene har det til felles at de kom i stand som følge av politisk spill om regjeringsmakt. Venstre fikk gjennomslag i Jeløya-forhandlingene om å avvikle pelsdyrnæringen, til tross for at velgerne hadde stemt inn et flertall av politikere som lovet å videreføre næringa.

På samme måte fikk KrF gjennomslag for endringen i abortloven i Granavolden-forhandlingene. Det politiske forspillet i denne saken var at statsminister Erna Solberg, i strid med egne partivedtak, tilbød KrF abortforhandlinger i et forsøk på å påvirke partiets retningsvalg i fjor høst.

Annonse

For Solberg var forsøket vellykket. Med knappest mulig flertall valgte KrF regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen. Deretter ble resultatet av regjeringsforhandlingene en abortinnstramming som det ellers ikke ville vært parlamentarisk grunnlag for.

Disse omstridte vedtakene har blitt karakterisert som Solbergs "morgengaver" til Venstre og KrF. Det er en god beskrivelse. Solberg har gitt bort både Høyres og Frps primærstandpunkt i bytte for fortsatt regjeringsmakt.

Det må kompromisses i alle regjeringssamarbeid. Men det er forskjell på å overvinne regjeringspartnere med saker som et flertall i Stortinget har som primærstandpunkt, og saker som har et mindretall bak seg.

Det er et demokratisk problem at saker av så sterk prinsipiell art, med så omfattende konsekvenser og av så stor symbolverdi som disse to sakene blir avgjort i et bakrom som i et spill om politiske maktposisjoner.

Når maktbegjær går foran framtiden til ærlige næringsutøvere, når behovet for å beholde regjeringsposisjon trumfer kvinners råderett over egen kropp, passerer folkestyret en grense for anstendighet.

Oppsummert

Vedtak

1 Natt til fredag vedtok Stortinget både å legge ned pelsdyrnæringa og å stramme inn abortloven.

Et velgersvik

2 Flertallet av velgere stemte på partier som lovet dem å videreføre både pelsnæringen og abortloven.

Maktspill

3 Det er et demokratisk problemer når saker av så sterk prinsippiell art bankes gjennom som ledd i et spill om å beholde regjeringsmakt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må gjøre det som er rett, ikke bare det som er mulig