Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solberg-regjeringens distriktsproblem

Noen samfunnsbærende oppgaver gjøres best når de forvaltes til folkets beste, ikke for å maksimere profitt. Derfor er det bra også for private næringsdrivende, ikke minst i distriktene, med en sterk, veldrevet offentlig sektor.

Monica Mæland (H). Foto: Siri Juell Rasmussen
Monica Mæland (H). Foto: Siri Juell Rasmussen

«Statlige arbeidsplasser er viktige, men private er viktigst. Det er det vi må ha mer av i distriktene. Derfor er det først og fremst viktig med tilrettelegging av private arbeidsplasser og kompetansen her som er viktig», sier kommunalminister Monica Mæland (H) til Nationen.

Det sier hun på bakgrunn av en Nationen-opptelling som viser at det fra 2016 til 2018 ble kuttet statlige stillinger i 237 kommuner. Totalt er over 400 enheter i kommunene vedtatt nedlagt.

Legger du godviljen til, er det en del fornuftig i det Mæland sier. Det ér mye som gjøres annerledes nå. Mye gjøres på nett, for eksempel. Hadde det ikke vært for regjeringens manglende evne til å sørge for at alle i Norge bør ha raskt og pålitelig, og ikke for dyrt, bredbånd, hadde hun hatt et godt poeng der.

Annonse

Det er heller ikke slik at en statlig, eller offentlig - for å få med de mange livsviktige jobbene som verken administreres på statsnivå eller privat - arbeidsplass er bedre enn en privat. Men mange statlige arbeidsplasser er faktisk en nødvendig del av den tilretteleggingen av samfunnet som Mæland etterlyser. Privat næringsliv og initiativ eksisterer ikke i et anarkistisk vakuum. De er avhengige av sikkerhetsnettet og samfunnsstrukturen lokale Nav-ansatte og politifolk er med på å danne.

Oppsummert

Jobb nummer én

1 Private arbeidsplasser er viktigst, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Slagside

2 Det røper en manglende respekt for rollen et solid offentlig sikkerhetsnett spiller for privat næringsinitiativ.

Problematisk

3 Den logiske konsekvensen av Solberg-regjeringens kutt i offentlige tjenester er privatisering. Den privatiseringen blir neppe distriktsvennlig.

Noen av disse funksjonene kan kanskje effektiviseres, automatiseres og til og med sentraliseres på en måte som bare frigjør midler som kan brukes til andre og vel så nyttige ting. Men lokalkunnskap og lokalt nærvær har en verdi i seg selv.

Team Solberg snakker ellers som om de skal kutte ned angivelig administrativt daukjøtt. Det er lettere å overbevise den jevne velger om at det hadde gjort seg med færre «byråkrater». Men det Solberg vanligvis ender med å kutte, er førstelinjetjenester i distriktene. Som i Nav-reformen. Eller politireformen. Eller i universitetssektoren. Eller i Mattilsynet, hvor ledelsen hevder de kan bli tvunget til å kutte i antall tilsyn for å få råd til å satse tilstrekkelig på it-systemer for intern lønnskjøring.

En annen konsekvens av å kutte i «byråkrat-stillinger», er ellers at saksbehandlingen i saker som er langt fra virkelighetsfjerne eller irrelevante for den jevne velger, vil bli dårligere og tregere. Men for en regjering som «skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake», for å bruke Erna Solbergs nære støttespiller Linda Hellelands ord, kan vi nok dessverre forvente mer av det samme.

Kutt avler ikke ny satsing. De avler flere kutt, og etter hvert privatisering. Og offentlige tjenester som privatiseres, blir sjelden mer distriktsvennlige.

Neste artikkel

Regjeringskrise - men for hvem?