Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Små kommuner er bra for barn

Åtte av de ti beste kommunene å bo i for barn og unge er små kommuner. Det må inn i debatten om kommunesammenslåing.

Godt tilbud: De små kommunene er stadig under press om sammenslåing - fordi de etter Solberg-regjeringens mening ikke leverer gode nok tjenester. Men stemmer det? Foto: Gorm Kallestad / NTB
Godt tilbud: De små kommunene er stadig under press om sammenslåing - fordi de etter Solberg-regjeringens mening ikke leverer gode nok tjenester. Men stemmer det? Foto: Gorm Kallestad / NTB

Unicefs kommuneanalyse for 2020 viser at Fyresdal i Telemark (tallene er hentet inn før kommune- og fylkessammenslåingene trådte i kraft 1.1.2020) troner øverst på lista over de beste kommunene å vokse opp i.

Videre følger Nore og Uvdal i Buskerud, med Vinje i Telemark på tredjeplass. Deretter kommer Tinn i Telemark, Hemnes i Nordland, Ål i Buskerud, Hammerfest i Finnmark, Hitra i Trøndelag, Karlsøy i Troms og Nissedal i Telemark.

Disse prioriterer barna når de lager kommunebudsjett, og bruker i gjennomsnitt 160.600 kroner per unge. Det er drøye 27.000 kroner mer enn landsgjennomsnittet.

Analysen er basert på Kostra-tall som kommunene selv rapporterer inn til SSB. Spørsmålet er altså hvor mye penger kommunene bruker på tjenester til barn og unge, men også hvor god kvaliteten er på tjenestene.

Unicef vurderer barnehage, grunnskole, barnevern, kommunehelsetjeneste og kulturtilbud. Det er de fem viktigste områdene i oppveksten, der kommunen er tettest på de under 20 år.

Kommuneanalysen kan selvfølgelig ikke ses som en enkel årsak/virkning-analyse. Men, som Unicef presiserer selv, kan og bør oversikten bidra til en debatt om hvordan barn og unge prioriteres på kommunenivå i Norge. Det er viktig både for ungene selv - vi vil at de skal ha en godt liv - og for kommunene, der mange sliter med fraflytting og forgubbing. Og det er viktig for staten når de skal innrette de økonomiske overføringene til kommunesektoren.

Av de ti øverste kommunene er bare Tinn og Hammerfest såkalt mellomstore, med opp til 20.000 innbyggere. Det er slående at de små, med under 5000 innbyggere, kommer så godt ut av det. Det er de som stadig er under press om sammenslåing - fordi de etter Solberg-regjeringens mening ikke leverer gode nok tjenester.

Kommunene på denne størrelsen blir blant annet sagt å mangle fagmiljøer med kompetanse. Det vises til at skolene er for små, at barnevernet står i risiko for inhabilitet, og at man ikke har nok dekning i helsetjenesten.

Det kan godt være tilfellet. Men det er altså ikke en uunngåelig konsekvens, selv om kommunen er liten. Unicefs analyse viser om ikke annet at små kommuner kan levere svært gode tjenester til sine innbyggere - også de yngste i befolkningen.

De fem faktorene Unicef måler, er viktige elementer ikke bare for å gi unger en god oppvekst her og nå, men en opplevelse av hjemkommunen som gjør at de velger å bli boende også som voksne - eller vurderer å flytte tilbake. Barnas muligheter og tilbud er gjerne avgjørende når barnefamilier skal avgjøre hvor de vil bo.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Han gjør hva nordmenn har gjort i årtusener: Reiser forakt mot overmakten