Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjebnetid for Sp

Senterpartiets landsstyre bør forsikre seg om at finansminister Trygve Slagsvold Vedum og resten av Sps regjeringsfraksjon har den nødvendige kriseforståelse.

Velgerne mister tillit til Sp i regjering. Samtidig som Sp
Velgerne mister tillit til Sp i regjering. Samtidig som Sp

Senterpartiets statsråder snakker mer om Fremskrittspartiets værhaneretorikk enn om partiets og regjeringas egen politikk. Gang på gang. Og atter en gang.

Mens Frps representanter bruker "Senterpartiets klær" på stadig flere områder: Bøndene må sikres inntjening slik at matproduksjonen her til lands kan berges, strømprisene må ned av hensyn til industrien, næringslivet, husholdningene og de fattigste. Og så videre. Slik holder Frp det gående. Slik kan Frp holde det gående så lenge Sps statsråder er uklare, og bruker for mye tid på å snakke om Frp.

Vi har selvsagt forståelse for at Frps helomvendinger og klestyveri provoserer Sp. Frp er for eksempel det eneste partiet som åpent har erklært at strømprisene her til lands må opp.

Det var Frp som, sammen med Høyre, fikk på plass markedsløsninger som skulle gi høyere strømpris i Norge, og som nå gir skyhøye strømpriser i Norge. Det var en Frp-statsråd som i 2015 underskrev avtalen som forbyr Norge å innføre reguleringer av hensyn til en forutsigbar og rimelig strømpris.

Men nå er vi her. Nå sitter Sp med regjeringsmakt. Indignasjon gir ikke velgerne billigere strøm. Indignasjon gir ikke velgerne svar. Hva vil Sp gjøre? Det er på høy tid at partileder Trygve Slagsvold Vedum og Sp tar inn over seg at så lenge de ikke snakker tydelig om egen politikk og egne mål, så lar de "sine politiske klær" ligge til fri benyttelse for Frp.

Det er ikke ene og alene onde tunger som nå snakker om frykt for at Sp-leder Vedum har forsvunnet i finansministerdressen. Vi hører det på grasrota, fra partimedlemmer og kommunestyrerepresentanter. Vi ser det på meningsmålingene. Sps oppslutning er sunket til grunnfjellsnivå, skal vi tro den siste målingen i Vårt Land.

Mandag og tirsdag er Sps landsstyre samlet i hovedstaden. Den beste hjelpa de tillitsvalgte kan gi partileder Vedum, er å bidra til nødvendig kriseforståelse.

For eksempel ved å minne om de mange som tok partilederen på ordet i opposisjon og i valgkampen og ga partiet sin stemme. Sp må selv ta ansvar for de forventningene til politiske resultater som velgerne naturlig nok har.

Velgerne er i ferd med å miste tilliten til Sp i regjering. Samtidig som Sp snart får nye muligheter til å vise at partiet har noe i regjering å gjøre. Deri kan landsstyrets håp ligge.

Først kommer jordbruksoppgjøret. Deretter kommer det et nytt budsjett. Og underveis bør både partileder Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad snakke klart om hvordan energipolitikken må utformes for å sikre forutsigbare, lave strømpriser her til lands. Et prisnivå som avspeiler at det norske arvesølvet fortsatt tilhører fellesskapet.

Neste artikkel

Varslingsrutiner i Senterpartiet bør endres, mener partiveteran