Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skipsgrav på Bygdøy

Tilstanden til våre vikingskip er alarmerende. En konservativ regjering kan ikke unnlate å starte konserveringen nå.

Siger: Osebergskipets støtter er 90 år gamle. Foto: Wikipedia Commons

Skipsbyggere som Torberg Skavhogg, som bygde Ormen Lange for Olav Tryggvason, levde og virket i Skandinavia for over 1000 år siden. De skapte havgående fartøyer så revolusjonerende at vi reiste ut og satte spor – på godt og vondt – både i Amerika, Afrika og Asia, i diktning, arkitektur, handel, krigskunst og håndverk, i politikk og genetikk.

Vikingenes gravskikk kombinert med marin, leirholdig jord har bevart tre av skipene for ettertiden. Gokstadskipet, Tuneskipet og Osebergskipet står i dag på Vikingskipsmuseet på Bygdøy. Mange hyllemetre med kunnskap vi har om vikingtiden kommer ene og alene fra disse funnene.

For riksantikvar Hanne Geiran finnes det knapt en verre dag på jobben enn å besøke Bygdøy og se hva som skjer: Skipene siger og sprekker opp. Vibrasjoner fra hundretusener av årlige besøkende forplanter seg opp gjennom 90 år gamle støtteanordninger av jern og opp i skipene.

Bevegelsene er målt til en millimeter i året. Det er mye for 1200 år gammelt treverk. Sprekker i skroget kan nå ses med det blotte øye.

– Dette er nasjonale ikoner. De må bevares. Ferdig snakka! sier hun til NRK. Riksantikvarens ordbruk bør gi gjenklang både i opinionen og i regjeringen.

Annonse

Et nytt vikingskipsmuseum til to milliarder kroner er inne i regjeringserklæringen. Bygget er tegnet og prosjektert. Men byggestart er ikke tidfestet. Det er ikke satt av midler til bygging i år. Kulturhistorisk museum har fått avslag på 35 millioner kroner til å starte byggeprosjektet.

I biologien brukes begrep som nasjonalt og internasjonalt verneverdig. Vikingskipene er ikke bare nasjonalskatter, men unike i verden. De skrøpelige skrogene på Bygdøy er kritisk truet av internasjonal utryddelse.

Siden i fjor sommer er det funnet ikke mindre enn to nye skip i norsk jord. Men spaden bør settes i jorda på Bygdøy, ikke i Halden og Borre. Vi bør la være å eksponere mulige nye skip for en tid og et samfunn som ikke viser tilstrekkelig vilje til å ta vare på arkeologiske, historiske skatter.

I juni i år sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i Stortinget at nybygg på Bygdøy er en "betydelig investering som det er naturlig å ta stilling til i det ordinære statsbudsjettet".

Det er helt riktig. Og for en verdikonservativ regjering for en kulturnasjon med en verdensarv i forfall er det eneste naturlige å varsle byggestart 7. oktober i år.

Da må statsminister Erna Solberg legge frem et budsjettforslag som inneholder to milliarder kroner til konserveringen av nasjonalskattene på Bygdøy. Historien følger med.

Oppsummert

Skipene siger

1 Gokstadskipet sprekker opp foran øynene våre. Det haster med nytt vikingskipsmuseum.

Prioritert

2 Det finnes ikke viktigere bevaringsjobb i norsk kulturminnevern enn skipene som skapte en epoke der Norden dominerte den vestlige verden.

Nye skip må ligge

3 Et samfunn som ikke klarer å vare på sine kulturskatter, bør ikke grave frem nye.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva ville mormor sagt?