Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Signalene fra Nav bør bekymre Stortinget

Når setteriksadvokat Henry John Mæland må purre på Nav, tyder det på at Nav-ledelsen ennå ikke har innsett alvoret – og at statsråd Anikken Hauglie mangler nødvendig oversikt.

Jussprofessor Henry John Mæland er utnevnt som setteriksadvokat for Nav-sakene, fordi riksadvokaten er inhabil. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Jussprofessor Henry John Mæland er utnevnt som setteriksadvokat for Nav-sakene, fordi riksadvokaten er inhabil. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Nav-direktøren la fram status og plan for oppryddingsarbeidet for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under et møte torsdag i forrige uke. «Nav-direktøren har forsikret meg om at de jobber på høygir for å rydde opp», skrev Hauglie i en uttalelse etter møtet.

Statsråden sa til NTB at hun hadde «understreket behovet for rask og korrekt saksbehandling, rask iverksetting av tilbakebetaling og god kommunikasjon med de berørte. Jeg har også forsikret meg om at Nav har de ressursene de trenger.»

Fredag måtte setteriksadvokat Henry John Mæland purre på Nav-ledelsen: «Riksadvokaten har anmodet Nav om å komme med en juridisk uttalelse, og begrunne hvorfor man har dette skillet med saker før og etter 1. juni 2012. Spørsmålet er om tilsvarende EØS-rett gjelder også før dette tidspunktet. Nav har svart at de vil komme med en slik redegjørelse om to måneder. Fra vår side er det ønskelig at en slik redegjørelse foreligger så raskt som mulig», sa setteriksadvokat Mæland til VG.

Annonse

Det handler altså om å avdekke omfanget av Nav-skandalen, om å finne ut hvor mange mennesker som er rammet av NAVs feiltolkning av regelverket – og på hvilken måte. Bergens Tidende meldte fredag at NAV har begått lovbrudd «på flere nye områder».

Så langt er det avdekket at minst 2.400 personer urettmessig har fått tilbakebetalingskrav etter opphold i utlandet. 100 har blitt urettmessig anmeldt, 48 er urettmessig dømt for trygdesvindel, og 36 av disse har sonet fengselsstraffer. Nav-skandalen granskes nå både av et eksternt granskingsutvalg og av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen ba torsdag om svar på elleve nye spørsmål i saken. Fem av spørsmålene gikk til Hauglie, fire til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og ett til Sivilombudsmannen.

Det burde være overflødig å minne NAV om alvoret i saken. Og det er på høy tid at NAV-direktør Sigrun Vågeng overbeviser om at hun tar det ansvaret hun har.

Det er et særdeles dårlig tegn at setteriksadvokat Mæland må purre på Navs juridiske uttalelse. Og det er bemerkelsesverdig at purringen kom dagen etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bedyret at hun «har forsikret seg om at Nav jobber på høygir» og om at «Nav har de ressursene de trenger». Det burde innebære at Nav er satt i stand til å avdekke hvor mange som er rammet, samtidig som hastetiltakene settes inn overfor både urettmessig dømte og de som har betalt inn store pengesummer – eller trekkes i lønn hver måned.

Navs svar til setteriksadvokaten tyder på at verken NAV-direktør Vågeng eller statsråd Hauglie evner å overskue konsekvensene av skandalen. Dermed evner de heller ikke å sette inn nok ressurser i arbeidet med å begrense skaden. Det er uholdbart.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Industrien i distriktene trues