Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sesongarbeidere må få skikkelige lønns- og arbeidsvilkår

En person er siktet for menneskehandel knyttet til utleie av arbeidskraft til norske gårdsbruk. Arbeidstilsynet avdekker stadig brudd på minstelønnsbestemmelsene. Næringa må rydde opp.

Vilkår: Sesongarbeidere i jordbæråkeren.
Vilkår: Sesongarbeidere i jordbæråkeren.

En polsk statsborger ble nylig pågrepet og siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane. Mannen skal over tid ha formidlet polske sesongarbeidere til bærplukking på norske gårdsbruk,

Mellom 30 og 40 sesongarbeidere skal være omfattet av saken. Politiadvokat Bernt Dahlsveen i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at det er mistanke om at arbeiderne har hatt så lav lønn, så lang arbeidstid og så dårlig innkvartering at det rammes av bestemmelsene i menneskehandellovgivningen.

Norsk landbruk er storforbruker av utenlandsk arbeidskraft, særlig knyttet til de arbeidsintensive produksjonene i bær-, frukt- og grøntsektoren. Tidlig på 2000-tallet ble det avslørt flere tilfeller av at utenlandsk arbeidskraft ble utnyttte på det groveste, med lav lønn og med tilnærmet ulevelige boforhold.

Bønder ble anklaget for å utsette utenlandske gårdsarbeidere for sosial dumping, og hele næringen sto i fare for å havne i vanry.

Lønns- og arbeidsvilkårene for utenlandske gårdsarbeidere ble satt i søkelyset, og i 2010 ble det innført en såkalt allmenngjort tariffavtale i jordbruks- og gartnernæringene. I praksis innebærer dette en minstelønnssats for gårdsarbeidere.

I etterkant har anklagene om sosial dumping i landbruket stilnet. En fikk inntrykk av at lønns- og arbeidsvilkårene for de utenlandske arbeiderne endelig var bedret.

Det er derfor skuffende at det dukker opp nye skandaler rundt bruken av utenlandsk arbeidskraft i jordbruket. Menneskehandelsaken i Sogn og Fjordane er fortsatt under etterforskning, men rapporter fra Arbeidstilsynet viser uansett en nedslående utvikling.

Minstelønnsbestemmelsen var brutt i 8 av 17 tilsyn som har vært gjennomført av sentrene for arbeidsmiljøkriminalitet i 2018 og så langt i 2019, melder VG. Videre ble boforholdene kontrollert i 15 tilsyn. I 14 av dem ble innkvarteringen ansett som uforsvarlig.

I mer enn halvparten av 21 tilsyn fant Arbeidstilsynet at arbeidsavtalene ikke var i tråd med lovens minimumskrav.

En landbruksnæring som nyter godt av både offentlige tilskudd og importvern kan selvsagt ikke tillate seg å bryte lønns- og arbeidsvilkår når den leier inn utenlands arbeidskraft. Også bønder som benytter seg av bemanningsselskaper plikter å undersøke om vilkårene tilfredsstiller norsk lov.

Landbruket må sørge for ryddige og skikkelige forhold for sine utenlandske arbeidere.

Oppsummert

Menneskehandel

1 En person er siktet for menneskehandel etter å ha formidlet utenlansk arbeidskraft til norske gårdsbruk.

Brudd

2 Arbeidstilsynet avdekker flere brudd på lønns- og arbeidvilkårsbestemmelsene i landbruksnæringen.

Opprydding

3 Landbruksnæringen må rydde opp og sikre sine gjestearbeidere lovlige og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Michelin – og alle de andre matopplevelsene