Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ris til egen bak

Alle store ting begynner i det små. Med en liten kvinne med jernvilje. Og et bjørkeris med fjær.

Viktig: Likestilling handler også om lik rett til helsetjenester. I denne kampen har Sanitetskvinnene hatt en viktig rolle. Salget av bjørkeris skaffar hvert år millionar til forsking på kvinnehelse og folkehelse. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening
Viktig: Likestilling handler også om lik rett til helsetjenester. I denne kampen har Sanitetskvinnene hatt en viktig rolle. Salget av bjørkeris skaffar hvert år millionar til forsking på kvinnehelse og folkehelse. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Denne måneden fyller Norske Kvinners Sanitetsforening 125 år. I år som i fjor og årene før selger de fastelavensris til inntekt for forskningsprosjekter om kvinnehelse.

100 kroner koster et bjørkeris. For det får du vår i stua og Sanitetskvinnene får 8-10 millioner kroner. Over 40 forskningsprosjekter pågår kontinuerlig, finansiert av Sanitetskvinnene.

Det trengs. Kvinnehelse er, hvor utrolig det enn høres ut i 2021, fortsatt underprioritert. I medisinsk forskning, i utvikling av medisiner. I fjor bidro Sanitetskvinnene til 11 nye forskningsløp på områder som kvinnehjertet, seksuell og reproduktiv helse, psykisk helse, vold og kreft.

Typiske kvinnesykdommer har lavere status enn typiske manne-sykdommer. Dermed tiltrekker de seg mindre oppmerksomhet, mindre penger, færre toppforskere, mindre internasjonal og nasjonal oppmerksomhet.

Kvinnehelse har lav status. Spør for eksempel Forsvaret. Da spørsmålet om gratis bind og tamponger kom opp (igjen) i februar 2021, utløste det en ny offentlig debatt og en tirade på nettsamfunnet Twitter. Det er åpenbart vanskelig å forstå at sanitetsartikler til kvinner er grunnleggende behov. Heldigvis har Forsvaret forstått dette.

Og fødestuer og jordmortjenester; hadde det vært like lett å legge ned disse helsetilbudene dersom de primært var rettet mot menn? Det retoriske spørsmålet stilles av Bunadsgeriljaen. Vi er redd svaret er nei.

Seksualisert vold er en nådeløs effektiv måte å knekke en befolkning på. Den kongolesiske legen Denis Mukwege og IS-overleveren Nadia Murad ble i 2018 tildelt Nobels fredspris for 2018 for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Tildelingen dokumenterer at Fred og helse henger sammen.

Likestilling handler også om lik rett til helsetjenester. I denne kampen har Sanitetskvinnene hatt en viktig rolle. Anført av Fredrikke Marie Qvam. Den lille kvinnen med jernviljen.

Først handlet det om å utdanne sykepleiere til krigstjeneste. Så om tuberkulose. Siden ble det folkebad, sommerferie for barn og friluftsskoler. I 1914 ble første kontrollstasjon for mor og barn åpnet. Først i 1970 ble dette en lovpålagt kommunal oppgave.

8. mars er nær. For to år siden lanserte regjeringen seks løfter for bedre kvinnehelse. Løftene var nok et forsøk på å dreie oppmerksomheten vekk fra den flammende kritikken om regjeringens forslag til endringer i abortloven. Men like fullt svært viktig politikk.

NOU-en om kvinnehelse lar vente på seg. Det begynner dessverre å bli et mønster ved denne regjeringen. Det er mye ord.

Pengene må på bordet. Satsingen må innebære friske midler og en langsiktig strategi.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kritisk for ett av våre aller viktigste yrker