Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riktig og viktig uttak

Forvaltningen kan ikke lenger nøle når rovdyr påvises i beiteområder like før beiteslipp.

Truende: Miljødirektoratet tar ut bjørn før beiteslipp. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Utmarksnæringene i beiteområdene sør i Nord-Trøndelag og på Fosen opplevde store tap til bjørn i fjor sommer. Det er bjørn som ikke skulle vært der: Områdene er prioritert for beitedyr, ikke rovdyr. Da er det bare rett og rimelig at staten svarer med uttak av bjørn.

Allerede i januar varslet Miljødirektoratet om mulig skadefelling på vårsnø, i Meråker, Bardu og på Fosen. En stor hannbjørn ble gjenstand for skadefelling i Meråker skjærtorsdag.

Om få uker slippes de første lammene på beite i Meråker. Da er det forvaltningens oppgave å sørge for at det ikke er truende rovdyr der.

Også i fjor vår ble en stor hannbjørn tatt ut i Meråker. Det klarte ikke å forhindre omfattende tap til bjørn i fjor sommer. Dette er altså ikke et argument mot uttak av hannbjørn før beitesesongen.

Rovviltmyndighetene har fått kritikk for å vente for lenge med jakt på bjørn på Fosen og i Bardu i fjor vår og sommer. Miljødirektoratet fikk kritikk for å stanse bjørnejakta i det skaderammede området i Meråker i fjor, etter at det ble påvist binne med unger i området.

Felling av hunndyr med unger er både bestandsmessig og dyrevelferdsmessig uheldig. Det yngler færre bjørner i Norge årlig enn hva Stortinget har satt som mål, selv om bestanden viser en svak økning.

Annonse

Da er det desto viktigere – og riktigere – at direktoratet følger opp med effektivt og målrettet uttak av hannbjørn i beiteprioriterte områder.

Det er nemlig et overskudd på hannbjørner i den norske delbestanden. Uttak av hannbjørn reduserer dermed ikke de årlige ynglingene av bjørn her i landet.

Bidrar det ferske uttaket fra Miljødirektoratet til konfliktdemping? Svaret avhenger trolig av hvor nær distriktsnæringene man står. Det er imidlertid udiskutabelt at uttaket bidrar til å oppfylle Stortingets rovviltforlik.

Et bredt stortingsflertall har vedtatt at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder. Mattilsynet har nylig fastslått at siste års tap av beitedyr til rovdyr i slike områder viser et brudd med rovviltforliket.

Landbruks- og matdepartementet sier seg enig i at det er sider ved rovviltforliket som rovviltforvaltningen ikke klarer å oppfylle. En skadebjørn mindre før beiteslipp er ett skritt nærmere Stortingets klare vedtak.

Vi tar Miljødirektoratets forhåndsvarsel om uttak på ordet, og forutsetter at forvaltningen handler raskt dersom det i de kommende ukene påvises mer bjørn i skaderammede beiteområder.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Jeg var en av dem som tenkte at bønder hvilte på laurbæra hele sommerhalvåret