Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringens pass-stordrift

Regjeringens trenering av Stortingets vedtak om passkontorer er dårlig fundert. Motivet synes også her å være innsparing gjennom sentralisering.

Sentralt: Passkø i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
Sentralt: Passkø i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Nordmenn reiser mye utenlands. Stortinget har vedtatt at tilgang til passkontor er en allmenn rettighet her i landet, gjennom krav til reiseavstand.

9 av 10 innbyggere i det enkelte politidistrikt skal ikke ha mer enn 45 minutter kjørevei til passkontoret sitt, lyder anmodningsvedtaket fra i fjor. Men kort tid senere foreslo Politidirektoratet å redusere antallet passkontor fra 141 til 77.

Regjeringen lytter til forvaltningens byråkrater. I statsbudsjettet innrømmer regjeringen at målvedtaket om reisetid til passkontorer ikke er fulgt opp, og ber Stortinget oppheve vedtaket.

Regjeringen bruker kvalitet som argument for å redusere antall passkontorer: "Internasjonale krav og forventninger til kvalitet og sikkerhet" påstås å gjøre passkontorer med få årlige passutstedelser uforsvarlige.

Jøran Kallmyrs problem er at han ikke kan vise til feil utstedte pass fra små kontorer.

Annonse

FNs luftfartsorganisasjon ICAO utarbeider standarder for håndtering og utstedelse av reisedokumenter. Intervjuteknikk, tolking av kroppsspråk, verifisering av dokumenter og evnen til å oppdage avvik er etterspurte ferdigheter.

ICAO setter ikke krav til kontorstørrelse. Tvert imot sier retningslinjene at graden av desentralisering er et nasjonalt anliggende - og at geografi og ønsket grad av service til befolkningen må hensyntas.

Norske pass gir visumfri innreise i mange land, selv om de utstedes fra kontorer som i internasjonal sammenheng er svært små.

Norsk pass-sentralisering er altså ikke begrunnet i internasjonale krav eller påviste feil, men regjeringens forestilling om sentraliseringens goder.

Statsråden mener at evnen til å avsløre falske pass øker med mengdetrening. Han overser den sunne skepsis som vises ukjente ansikter på små steder. Dersom Kallmyr tror at svindlere kan valfarte til distriktene og få utstedt falsk pass, har han vært for lenge i Oslo.

Omsorgen for passtrengende i ferietiden synes overdrevet. SMS-varsling om pass som snart utgår, og innføring av timebestilling for utstedelse, vil resultere i at flere planlegger passfornyelse i god tid. Da er feriestengning et lite problem.

Regjeringen forteller gjerne at små, desentraliserte forvaltnings- og serviceenheter ikke evner å gi innbyggerne den nødvendige, faglige kvalitet. Regjeringens evne til å underbygge påstandene med fakta er ikke alltid like fremtredende.

Stortingets vedtak om passkontor-nærhet må respekteres.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvorfor alltid på distriktenes bekostning?