Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen må lytte til folket

Årets valg er et sterkt signal om at distriktene ønsker en annen kurs for landet.

Statsminister Erna Solberg må lytte til folket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg må lytte til folket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Store velgermasser har flyttet på seg i året lokal- og regionalvalg. I distriktene har Senterpartiet fosset frem i flere kommuner. MDG og ulike bompengelister har også styrket seg. Men det er ikke de store protestpartienes valg, det er velgerne som tydelig har vist at de er uenige med regjeringen i politiske saker og stemt dretter.

I ukene før valget presenterte Nationen hvilke konsekvenser regjeringens ulike reformer har medført. Artikkelserien "Den stille sentraliseringa" gir et godt innblikk i hvordan Norge nå endres, uten at det ligger en bredere samfunnsdebatt til grunn for endringene. Vi har vist hvordan småkommuner gjennomgående taper statlige arbeidsplasser. Hvordan ett og samme lokalsamfunn risikerer å miste viktige tjenester, som politi, ambulanse og veikontor. At sentraliseringspolitikken fører til større økonomiske ulikheter mellom folk i bygd og by.

Oppsummert

Tapere

1 I årets lokalvalg gikk alle de fire regjeringspartiene tilbake, sammen med Arbeiderpartiet.

Vinnere

2 Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og ulike bompengelister har derimot styrket seg.

2021

3 Frem mot stortingsvalget i 2021 vil distriktspolitikk og klima som tema bli enda viktigere for velgerne.

Annonse

Den misnøye som finnes i mange deler av landet er ikke skapt av en internasjonal, populistisk bølge, men av et reelt ønske om at distrikter og lokalsamfunn skal få utvikle seg på en annen måte. Arbeidsplasser, muligheter til lokal utvikling, gode tjenester og en følelse av trygghet har nok spilt en vel så viktig rolle.

Distriktsvelgernes dom må også regjeringen lytte til. Regjeringspartiene, inkludert statsminister Erna Solbergs parti Høyre, kan ikke bare avfeie valgresultatet som noe de skal slippe å ta inn over seg. Distriktsopprøret er et varslet opprør. Vi så allerede i stortingsvalget for to år siden at velgerne begynte å bevege seg. Siden da har regjeringen bare fortsatt med sentraliseringen av Norge, under ulike begreper som "effektivisering" og "digitalisering".

Vi er enige med regjeringen i at den digitale tidsalderen endrer våre behov og muligheter. Men da må Erna Solberg og resten av statsrådene hennes også se hvilke muligheter som finnes for å utvikle Distrikts-Norge. Statlige arbeidsplasser trenger for eksempel ikke å flyttes inn til større og mindre byer, de kan flyttes ut av byene. Men da trengs en infrastruktur som legger til rette for det, også steder der markedet ikke kan løse oppgaven.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at de velgerbevegelsene vi så i høstens valg ikke vil styrke seg de neste to årene. Konsekvensene av den førende distriktspolitikken vil bare merkes enda mer. Klimaspørsmålet vil også bli enda mer presserende før stortingsvalget i 2021.

Årets valg er et sterkt signal fra velgerne om at politikken må endres.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ja, kommunereformen var en tabbe