Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redd villaksen

Miljøminister Sveinung Rotevatn kan ikke sitte stille og se på mens villaksen fryser i hjel i elvene våre. Den rødgrønne opposisjonen må få gehør for at laksebestandene skal reddes.

Må handle: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må sette inn tiltak for å redde villaksen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Må handle: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må sette inn tiltak for å redde villaksen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den langvarige kulda kombinert med for liten vannføring i elvene truer villaksen. Nylig meldte Nationen at villakselvene Skjoma i Narvik kommune og Otra på Sørlandet er blant de vassdragene som er hardest rammet av sprengkulda.

Den tradisjonsrike villakselva Skjoma i Nordland ble bygd ut på 1970-tallet. Siden 1997 har det vært forbudt å fiske laks i vassdraget fordi villaksbestanden har gått kraftig tilbake i årene etter kraftutbygginga.

"Det er rett og slett blitt for lite vann i elva Skjoma vinterstid etter kraftutbygginga i vassdraget", sier grunneier ved Skjoma-vassdraget og medlem i Skjomen bygdeutvalg, Geir Solmo, til Nationen. Skjoma er ei bred elv som krever en del vann for ikke å bunnfryse. "Nå frykter vi at det som en gang var en av Norges aller beste lakseelver skal miste hele villaksbestanden", sier Solmo.

I Skjoma har turgåere funnet villaks på over ti kilo frosset fast i elveisen på grunn av for liten vannføring. Millioner av lakseyngel og rogn kan fryse i hjel.

Annonse

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp), tok nylig opp saken i Stortinget - på bakgrunn av revideringen av kraftkonsesjonen i Skjomenvassdraget.

Konsesjonen for regulering av Skjomenvassdraget ble gitt i 1969, så vilkårene kunne revideres fra 2019. Etter krav fra kommunen og allmenne interesser, åpnet NVE revisjonssak. Statkraft utarbeidet sitt revisjonsdokument. NVE foretok en høring, ba Statkraft utføre flere undersøkelser og i fjor var disse gjennomført.

Nå arbeider NVE med en innstilling til olje- og energidepartementet. Mens tida går, fryser altså laksen i vassdraget i hjel. Willfred Nordlund spurte derfor olje- og energiminister Tina Bru (H) om hun vil "foreta seg noe for å umiddelbart få opp vanngjennomstrømmingen for å sikre overlevelse for yngel og berge den rognen som er mulig".

Energiministerens svar til Nordlund er byråkratisk og lite avklarende: "I revisjonssaken vil et sentralt tema være om minstevannføring i Skjoma vurderes å ha større fordeler enn ulemper for samfunnet. Dette er en kompleks vurdering som berører mange tema i tillegg til laks - blant annet virkninger for kraftsystemet. Det er dessverre ikke mulig for meg å forskuttere utfallet."

Både Aps Åsunn Lyngedal og SVs Lars Haltbrekken etterlyser også tiltak fra regjeringa for å redde villaksen nå, og ikke vente til konsesjonsrevideringen er ferdig. Da kan det være for sent. "Mens prosessen pågår opplever vi igjen at denne viktige laks- og sjøørretelva bunnfryser på grunn av nærmest fraværende vannføring og rogna blir ødelagt", sier Haltbrekken.

Men hva sier miljøminister Sveinung Rotevatn (V)? Rotevatn bør skjære igjennom, og sørge for å sette inn tiltak nå - før det er for sent.

Neste artikkel

Mange års avvirkning har gått overende