Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ras- og flomsikring kan redde liv

Bildene fra rasrammede Jølster gjør sterkt inntrykk. Med mer ekstremvær i vente er det viktig å sikre bebyggelse og veier for ras og flom. Det kan redde liv.

Dramatisk: Flere hus kunne blitt tatt av ras i Jølster. Foto: Hallstein Dvergsdal/Firda Tidend/NTB scanpix
Dramatisk: Flere hus kunne blitt tatt av ras i Jølster. Foto: Hallstein Dvergsdal/Firda Tidend/NTB scanpix

Da dette ble skrevet i går ettermiddag var en savnet mann i 50-årene etter ras i Jølster fortsatt ikke funnet. Mannen er antatt omkommet, og dermed har det plutselige styrtregnet i Jølster fått et tragisk utfall.

Det kunne ha gått langt verre. Når en ser det store antallet ras, og ikke minst omfanget av dem, er det lett å tenke seg at flere menneskeliv kunne gått tapt.

Samtidig ser det ut til at sikringstiltak i Årsetelva, utført av Norges vassdrags- og enerigidirektorat (NVE) for to år siden, kan ha hindret flere hus fra å bli tatt av jordras.

Et av jordrasene, ved Årsetelva i Vassenden, førte til at store jordmasser gikk gjennom byggefeltet Årsetbakkane. Raset førte til at både hus, biler og vei ble ødelagt. Men sikringstiltak i elva har vært avgjørende for at ikke hus gikk tapt eller flere ble ødelagt, ifølge regionsjef Brigt Samdal i NVE Vest.

Flom- og rassikring kan redusere materielle skader og bidra til å berge liv. Derfor er det nødvendig å øke innsatsen med slik sikring. Med mer ekstremvære i vente, øker risikoen for både ras og flom.

"I snitt har nedbøren økt med 20 prosent på hundre år, mens ekstremnedbør har økt med 30 prosent. Det regner oftere, og når det først regner, regner det mer enn før", påpeker Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen, overfor Teknisk ukeblad.

Det er dessuten vanskelig å forutsi hvor styrtregn og ras kommer. Dermed blir også nye områder rasutsatt. Da regnet traff Jølster, var bakken tørr etter en lang varmeperiode, noe som medførte svært mye overvann som dannet nye bekkefar. Rasene kom derfor på steder som ikke var regnet som de mest rasutsatte i Jølster.

Overfor Teknisk ukeblad karakteriserer statsmeteorolog Gunnar Livik at denne type lokal ekstremnedbør er "notorisk vanskelig" å varsle.

Dette er med andre ord hendelser som det er svært vanskelig å forutse, og som på kort tid skaper svært farlige situasjoner.

Myndighetene må ta konsekvensene av det endrede trusselbildet, og intensivere arbeidet med ras- og flomsikring. Selv om vi ikke kan vite hvor ekstremværet slår til neste gang, er det mange vassdrag som i en ekstremsituasjon kan skape livsfarlige situasjoner - og som bør sikres på samme måte som Årsetelva i Jølster.

NVE anslår at det er nærmere 70 steder i Norge som har behov for tiltak som koster 5 millioner kroner eller mer, for hele landet er behovet 2,5 milliarder. I inneværende statsbudsjett har regjeringen satt av 394 millioner kroner til flom- og rassikring.

Det er for lite.

Oppsummert

Ras i Jølster

1 En mann i 50-årene er savnet etter at voldsomt styrtregn utløste en rekke jordras i Jølster.

Kunne vært verre

2 Det kunne gått lant verre, sikringsarbeid i Årestelva for to år siden har trolig bidratt til at flere hus ikke ble tatt av ras.

Intensiveres

3 Myndighetene må intensivere arbeidet med ras- og flomsikring. Vi må vente mer ekstremvær i årene som kommer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nato skriver ny historie i nord