Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Postnummeret kan ikke avgjøre hva slags hjelp barn får

En ny regjering må sikre at barnevernet ikke blir salderingspost i kommuner med dårlig økonomi.

Vil den nye Ap/Sp-regjeringen styrke kommuneøkonomien slik at alle barnevernsbarn er sikret et tilfredsstillende tilbud – uansett hvor de bor? Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Vil den nye Ap/Sp-regjeringen styrke kommuneøkonomien slik at alle barnevernsbarn er sikret et tilfredsstillende tilbud – uansett hvor de bor? Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fra nyttår skal barnevernsreformen settes i verk. Hver enkelt kommune får flere viktige oppgaver de må løse, både faglig og økonomisk.

Den nye Ap/Sp-regjeringen arver en stor utfordring: Vil de styrke kommuneøkonomien slik at alle barnevernsbarn er sikret et tilfredsstillende tilbud – uansett hvor de bor?

Reformen ble vedtatt av Stortinget allerede i 2017. Målet er at kommunene skal prioritere tidlig innsats i familiene, forebygging framfor tiltak.

Kommunene har ansvaret for barns oppvekstvilkår i vid forstand. Det er en god og riktig innfallsvinkel å tilby hjelp så tidlig som mulig. Det beste både for de sårbare barna og for kommuneøkonomien er at færrest mulig trenger barnevernets tjenester i det hele tatt.

Dagens refusjonsordning, der kommunene kan få støtte fra Bufdir til utgifter ved fosterhjem, blir avviklet. Kommunene får fullt ansvar for å finansiere bruken og oppfølgingen av fosterhjem. I stedet skal kommunene kompenseres gjennom økt rammetilskudd når reformen trer i kraft.

Det er imidlertid grunn til å rope varsku når kommunesektoren ser ut til å miste overføringer fra staten samtidig som de får økte oppgaver.

Rammetilskuddet fra Staten er ment å kompensere for merutgiftene ved det økte ansvaret. Men det er ikke øremerket barnevernstiltak. Dermed er det ingen garanti for hva kommunen i praksis bruker pengene på – det er mange gode formål og offentlige tjenester å fordele på.

Landsforeningen for barnevernsbarn er bekymret for at postnummeret vil avgjøre hva slags hjelp man kan vente å få. Til nrk.no sier styreleder Silje Marie Bergh Sveum at hun er redd det vil bli store forskjeller når kommunene får mer ansvar for barnevernet.

Hun får full støtte av Norsk Fosterhjemsforening. Nestleder Solveig Kåberg, er bekymret, særlig for de små kommunene. De barna som har det vanskeligst er også de som trenger de mest kostnadskrevende tiltakene. Det vil gå hardt ut over flere kommunebudsjetter.

Etter halvannet år med pandemi har mange kommuner opplevd stor pågang på barnevernet, med flere familier som har hatt behov for hjelp. Mange steder er det allerede utfordringer med sykemeldinger og stort arbeidspress for de ansatte i barnevernet.

Kommunene trenger kapasitet og de trenger finansiering. I en undersøkelse SOS barnebyer gjorde blant landets barnevernsledere i vår, svarte 76 prosent at de ikke er trygge på at de vil få nok ressurser til å løse oppgavene som følger med reformen.

Med vekt på sosial utjevning og sikkerhet for gode liv, og en god barndom, over hele landet, bør Arbeiderpartiet og Senterpartiet løfte kommuneøkonomien i regjeringsforhandlingene og sørge for å fullfinansiere barnevernsreformen.

Les flere lederartikler fra Nationen her.

Neste artikkel

Om å bruke Putin til eget formål