Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Post rekviem for likeverdige tjenester

Ny postlov fører til at avisabonnenter i distriktene bare får levert avisa tre dager i uka. Det er et brudd på prinsippet om likeverdige tjenester over hele landet.

Men bare 2,5 dager i uka. Foto: Berit Roald/NTB scanpix
Men bare 2,5 dager i uka. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Onsdag behandles forslaget til ny postlov i statstråd. Forslaget innebærer at det blir utkjøring av post to og en halv dag i uka – altså to dager den ene uka, og tre i den neste. Ifølge NTB vil reduksjonen i posttilbudet innføres fra 1. juli 2020.

I dag leverer Posten om lag 15 prosent av landets aviser til abonnentene. Dette tilsvarer 173.000 aviser hver dag. Tar en med husstandsmedlemmer, leverer Posten i dag aviser til 350.000 nordmenn.

Samferdselsminister Jon Georg Dale varsler at avisleveringer fra neste år skal skje på faste dager – tirsdag, torsdag og lørdag, da enten av Posten eller av andre private aktører. Denne "tredagers"-ordningen er forespeilet å ha virkning til juli 2023.

Ny postlov innebærer dermed at abonnenter som får avis levert av Posten, og som holder aviser som utgis fem eller seks ganger i uka, må belage seg på å få dagens og gårsdagens avis på leveringsdagene. Om de da ikke kan benytte seg av postboks eller post i butikk når det ikke er leveringsdager.

En annen mulighet er å flytte abonnement over på digitale flater.

Annonse

Avisabonnenter i sentrale strøk vil fortsatt få avisa levert på døra hver dag, av avisenes egne budselskaper. Postloven, med avisombæring tre dager i uka, innebærer et brudd på et gammelt hevdbundet prinsipp i dette landet, at innbyggerne skal være sikret likeverdige tilbud uavhengig av bostedsadresse. Denne endringen innebærer et geografisk klasseskille.

Det er forståelig at Posten ønsker å redusere postombæringen i takt med et synkende brevvolum. Det er likevel et samfunnsproblem at de områdene som mister det daglige avistilbudet ofte er sammenfallende med de områdene som fortsatt ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning.

Regjeringen bygger ned et grunnleggende infrastrukturtilbud (postombæring) før den nye infrastrukturen (høyhastighets internett) er på plass. Tvert om står mange i distriktene i fare for å få et dårlige bredbåndtilbud etter at Telenor varslet at det gamle kobbernettet ikke lenger skal vedlikeholdes.

Myndighetene har i for stor grad overlatt bredbåndsutbyggingen til kommersielle aktører. I vår tid griper den digitale hverdagen inn i alle aspekter av livet. Da må alle innbyggerne og hele næringslivet sikres digital tilgang med høy hastighet, uansett hvor de holder til i landet.

Regjeringens forslag til ny postlov vil forsterke de geografiske ulikhetene i Norge. Det er en høyst beklagelig utvikling.

Oppsummert

Ny postlov

1 Onsdag presenterer regjeringen forslag til ny postlov som innebærer postombæring 2,5 dager i uka.

Avisene

2 Regjeringen legger opp til avisdistribusjon tre faste dager i uka, i første omgang fram til 2023.

Geografisk klasseskille

3 Endringen representerer et brudd på prinsippet om at innbyggerne skal sikres likeverdige tjenester, uavhengig av bosted.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Uansett hva regelverket inneholder, må det følges