Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pinlige gullkanter i Statkraft

Mens mange sliter tungt med strømregningene, kan Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen gå ned i halv stilling med en årslønn på nær 4,4 millioner kroner. Det er pinlig.

Sliter ikke med strømregningene: Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Sliter ikke med strømregningene: Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dagens Næringslivs avsløring av den gullkantede avtalen konsernsjefen i Statkraft sitter med, kommer på verst tenkelig tidspunkt for statsselskapet.

Søkelyset er allerede rettet mot Statkraft og Statnett fordi selskapene er en del av den kraftlobbyen som heier fram norsk krafteksport. Eksporten innebærer høyere priser for husholdningene, industrien og store deler av næringslivet her til lands.

Tidligere lå det en samfunnskontrakt om å være med og bygge og trygge landet til grunn for forholdet mellom Statkraft og Statnett på den ene sida – og norsk industri, næringsliv og husholdninger på den andre sida. Nå anklages de statlige kraftselskapene for ensidig å ha sagt opp den kontrakten.

Mot den blygrå bakgrunnen av manges slit for å få betalt strømregningene, blir Statkraft-sjefens gullkantede arbeidsavtale både grell og pinlig.

Konsernsjef Rynning-Tønnesen (62) i Statkraft hadde i fjor en godtgjørelse på 6,89 millioner kroner. Fratrukket bonus på vel 800.000 kroner og naturalytelser på vel 200.000, fremkommer en fastlønn på 5.836.000 kr, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse

Gull-avtalen innebærer at Rynning-Tønnesen etter fylte 62 år kan gå ned i halv stilling med en årslønn på nær 4,4 millioner kroner fram til pensjonsalder.

Konsernsjefen i Statkraft er altså ikke blant dem som sliter med å betale strømregningene sine. Han vil fint klare det høye prisnivået krafteksporten medfører. I motsetning til den kraftforedlende industrien, for eksempel.

Så reagerer også lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, kraftig. "I lønnsoppgjøret går vi foran for å sørge for at vi ikke tar ut mer enn konkurranseutsatt sektor kan klare, slik at vi får inn eksportinntekter nok til å bygge velferdsstaten videre. Statkraft er ikke lojal til oppdraget, så jeg synes det er groteskt", sier Eggum til Dagens Næringsliv.

Eggum mener avtalen "er skrudd sammen slik at den skor seg på folks elendighet". Aps Terje Aasland, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, mener "alle styrer og toppledere i statens selskaper må vise moderasjon".

Spørsmålet er om Ap og Sp vil gjøre noe. For eksempel stramme inn retningslinjene for lederlønn i selskaper med statlig eierandeler: Der det, blant annet, heter (i punkt B) at staten forventer at: Godtgjørelsen er konkurransedyktig, men skal ikke være lønnsledende og hensynet til moderasjon skal ivaretas.

På bakgrunn av både av de statlige kraftselskapenes rolle som lobbyister og uskjønnsomheten rundt lederlønninger, bør også Ap/Sp-regjeringa vurdere et langt mer aktivt eierskap i selskapene.

Neste artikkel

Takk til deg som leser Nationen